تبلیغات
مرکزمهندسی پزشکی شیراز - مطالب ابر تجهیزات آزمایشگاهی
آشنایی با ما
با سلام ( خوش آمدید )

این سایت در جهت معرفی علوم نوین بین رشته ای از جمله مهندسی پزشکی ، مهندسی هسته ای و پرتو پزشکی ، مهندسی برق و الکترونیک و رباتیک و کاربردهای آن در جهت کمک به مهندسان ، پزشکان ، دانشجویان عزیز و سایر علاقمندان در سرتاسر کشور عزیزمان به ویژه همه دانشجویان دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1391 شروع به فعالیت کرد. همچنین این وبسایت با همکاری مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جهت ارتقا سطح علمی و دست یابی راحت دوستان به مقالات علمی مهندسی پزشکی و همچنین مکانی برای تبادل نظرات و پیشنهادات دانشجویان در سراسر کشور فعالیت میکند. بدیهی است که مطالب و نظرات ارزشمند شما عزیزان ما را در این امر یاری خواهد کرد.

تدریس خصوصی کلیه دروس مهندسی برق و مهندسی پزشکی و انجام پروژه های پژوهشی و دانشجویی

shirazbme@sums.ac.ir
shiraz.bme@gmail.com

باتشکر مدیریت سایت (کارشناس ارشد مهندسی پزشکی-بیوالکتریک دانشگاه شیراز)
موضوعات
برگه ها
جستجو در وبلاگ
تاریخ: یکشنبه 13 دی 1394 09:45 ق.ظ

توضیحات کامل در مورد الایزا ریدر

در مطلب قبل با دستگاه الایزا و نحوه کالیبراسیون آن آشنا شدید. در این مطلب با دستگاه الایزا ریدر یا خوانشگر الایزا آشنا می شوید. الایزا ریدر را به نام های میکروپلیت ریدر و همچنین خوانشگر میکروپلیت فتومتریک نیز میشناسند.

الایزا ریدر یک اسپکتروفتومتر تخصصی بوده که به منظور قرائت نتایج تست الیزا طراحی شده است. این وسیله به منظور تعیین حضور آنتی بادی ها یا آنتی‌ژن های اختصاصی در نمونه ها به کار می‌رود. این تکنیک بر اساس تشخیص یک آنتی‌ژن یا آنتی بادی ها روی یک سطح جامد به صورت مستقیم یا ثانویه به کمک آنتی بادی های نشاندار و ایجاد محصولاتی استوار است که می‌توانند توسط اسپکتروفتومتر  خوانده شوند. واژه الایزا ELISA، اختصاری از کلمات Enzyme-Linked  Immuno  sorbent  Assay است.

shirazbme.ir الایزا ریدر (3)

کاربرد میکروپلیت ریدر
مــیــکـــروپــلــیـــت ریــدر بــرای خــوانــدن نـتــایــج تست‌های الایزا مورد استفاده قرار می گیرد. این تـکـنـیــک کــاربــردی مـسـتـقـیــم در ایـمـنــولــوژی و سـرولـوژی دارد. از مـیـان کـاربـردهـای دیگر این وسیله به تایید حضور آنتی بادی ها یا آنتی‌ژن‌های یک عامل عفونی در یک ارگانیزم، آنتی بادی های یـک واکـسـن یـا اتـوآنـتـی بـادی هـا بـرای مـثال در آرتریت روماتوئید می توان اشاره کرد.

اصول کار
الایـزا ریـدر یـک اسپکتـروفتـومتـر اختصـاصی است. بر خلاف اسپکتروفتومترهای معمولی که قرائت جذب نوری را در گستره وسیعی از طول موج ها تسهیل می کنند، الایزا ریدر دارای فیلترها یا گریتینگ های انکساری بوده که گستره طول موج ها را محدود کرده و معمولا بین ۴۰۰ تا ۷۵۰ نانومتر  عمل می کنند. برخی از الایزا ریدرها در گستـره مـاوراء بنفـش عمـل کرده و قرائت را در مـحــدوده ۳۴۰ تــا ۷۰۰ نـانـومتـر انجـام مـی دهنـد. سـیـستم نوری موجود در این دستگاه ها توسط تعدادی از کارخانه ها با استفاده از فیبرهای نوری به منظور تامین نور جهت چاهک های حاوی نمونه در میکرو پلیت طراحی می شود. ابتدا یک شعاع نوری از نمونه ای که دارای قطری بین ۱ تا ۳ میلی متر است عبور کرده و سپس یک سیستم آشکار کننده، نور عبوری از نمونه را آشکار و تقویت می کند. در مرحله بعد، سیگنال مربوط به جذب نوری نمونه‌ها ثبت شده و سیستم خوانشگر نیز آن را به اطلاعاتی تبدیل می کند که سبب تفسیر نتایج تست می شوند. برخی از الایزا ریدرها با استفاده از سیستم های شعاعی نوری دوتایی کار می کنند.
نمونه های مورد آزمایش در پلیت هایی که به این منظور طراحی شده اند و دارای تعداد خاصی چاهک هستند، قرار می گیرند. پلیت های ۸ ستونی همراه با ۱۲ ردیف که در مجموع ۹۶ چاهک را تشکیل می دهند، رایج تر از بقیه هستند. برای کاربردهای اختصاصی تر، تعداد چاهک ها افزایش می یابد که در برخی موارد تا پلیت های ۳۸۴ چاهکی را نیز شامل می شود. افزایش تعداد چاهک ها به منظور کاهش مقدار مصرف معرف ها و نمونه ها است. موقعیت سنسور نوری الایزا ریدر بر اساس نوع کارخانه سازنده متغییر است؛ به طوری که در برخی موارد ممکن است در بالای پلیت حاوی نمونه و گاهی نیز مستقیما در زیر پلیت قرار گیرد. امروزه میکرو پلیت ریدرها دارای کنترل هایی هستند که به وسیله میکروپروسسورها تنظیم شده اند.

وسایل لازم جهت انجام تکنیک الایزا  
جهت انجام آزمایش الایزا تجهیزات زیر مورد نیاز  است:
۱- الایزا ریدر
۲- میکرو پلیت واشر (شستشو دهنده چاهک ها)
۳- سیستم توزیع کننده مایع (که در این مورد ممکن است از پیپت ها چند کاناله استفاده شود)
۴- انکوباتور

تجهیزات مورد نیاز در انجام تست های الایزا
مراحل مکانیکی انجام تکنیک الایزا
یک تست الیزا به طور رایج شامل مراحل زیر است:
۱- شستشوی اولیه پلیت که ممکن است با استفاده از میکرو پلیت واشر انجام شود.
۲- استفاده از یک توزیع کننده مایع (دیسپنسر) یا پی پت چند کاناله.
۳- پلیت در انکوباتور قرار داده می شود که دارای دمای کنترل شده بوده و واکنش ها در آن محل انجام می شوند.
بسته به نوع تست، مراحل ۱، ۲ و ۳ ممکن است چـنـدین بار تکرار شوند، تا این که معرف‌های اضافه شده، واکنش ها را کامل کنند.
سـرانـجـام، وقـتـی تـمـام مـراحـل انـکوباسیون کامل شد، پلیت به الایزا ریدر منتقل شده و سپس بـا قـرائـت جـذب نـوری نمونه ها، نتیجه آن ها مشخص می شود.

مراحل بیوشیمیایی تکنیک الیزا
۱- چــــاهــــک هــــای مــــوجــــود در پــلــیــــت بــــا آنـتــی‌بــادی‌هــا و آنـتــی ژن هــا پــوشـیـده (Coat) می‌شوند.
۲- نـمــونــه هـا، کـنـتـرل هـا و اسـتـانـداردهـا بـه چاهک‌ها اضافه شده و در دمای اتاق  یا ۳۷ درجه سـانتیگـراد بـرای یـک مـدت زمـانی معین، طبق دستـورالعمـل تست انکوبه می شوند. در طول انکـوباسیون، بسته به حضور یا عدم حضور و مقدار آنتی ژن   یا آنتی بادی موجود در نمونه، آنتی ژن نمونه به آنتی بادی کوت شده به پلیت، یا آنتی بادی موجود در نمونه به آنتی ژن Coat شده در پلیت باند می شود.
۳- پـــس از انـکـــوبـــاسـیـــون، آنـتـــی ژن‌هــا  یــا آنـتــی‌بــادی‌هــای آزاد، شـسـتشـو داده شـده و بـا اســتــفـــاده از مـیـکــرو پـلـیــت واشــر و یــک بــافــر شستشوی مناسب، برداشته می شوند.
۴- در مرحله بعد، یک آنتی بادی ثانویه، به نام کونژوگه، اضافه شده که حاوی آنزیمی است که به منظور ایجاد یک تغییر رنگی، با یک سوبسترا واکنش خواهد داد.
۵- ســـپــــس یــــک دوره زمــــانــــی ثــــانــــویــــه از انـکــوبــاسـیـون شـروع مـی شـود کـه در طـی آن، کـونـژوگـه بـا کمپلکس آنتی ژن- آنتی بادی در چاهک ها پیوند برقرار خواهد کرد.
۶- پس از انکوباسیون، یک دوره شستشوی جدید انجام می شود که سبب برداشت کونژوگه متصل نشده از چاهک ها خواهد شد.
۷- در مرحله بعد، سوبسترا اضافه می شود. آنـزیـم بـا سـوبستـرا واکنش خواهد داد و سبب تغییر رنگ محلول خواهد شد. این واکنش نشان خواهد داد که چه مقدار کمپلکس آنتی‌ژن- آنتی بادی در پایان تست وجود خواهد داشت.
۸- وقتی که زمان انکوباسیون کامل می شود، یک معرف برای توقف واکنش آنزیم- سوبسترا به آن اضافه شده که از تغییرات بیشتر در شدت رنگ ایجاد شده، جلوگیری می‌کند. این معرف عموما یک اسید رقیق است.
۹- در پایان، پلیت بوسیله الایزا ریدر خوانده می شود. نتایج حاصله برای تعیین مقادیر اختصاصی یا حضور آنتی ژن ها یا آنتی بادی ها در نمونه به کار برده می شوند.
تــوجـه: بـرخـی از چـاهـک هـا بـرای استـانـداردهـا و کنتـرل هـا استفـاده مـی شـونـد. استانداردها برای تعریف نقاط cut-off به کار برده می شوند. استانداردها و کنترل ها مـقـادیر معینی هستند و برای اندازه گیری نتایج تست و ارزیابی اطلاعات در مقابل غلظت‌های مشخصی برای هر کنترل به کار برده می شوند. فرایند توصیف شده در بالا عمومی است؛ اگرچه بسیاری از تست های الایزا وجود دارند که همراه با مراحل یا متغیرهای اختصاصی هستند.


تاریخ: دوشنبه 8 اردیبهشت 1393 09:52 ب.ظ

به گزارش پارک علم و فناوری گلستان و به نقل از مرکز روابط ‌عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری‌ ریاست ‌جمهوری، با توجه به برگزاری موفقیت‌آمیز اولین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در اردیبهشت سال جاری، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری «دومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» را در اردیبهشت ماه سال 1393 برگزار می نماید.

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در ده بخش موضوعی نفت و پتروشیمی، برق- الکترونیک – نرم افزار، عمران و ساختمان، مکانیک، شیمی و متالوژی، کشاورزی و محیط زیست، فیزیک پایه، تجهیزات عمومی آزمایشگاهی، مواد آزمایشگاهی، مهندسی پزشکی و زیست مواد، تجهیزات و ماشین آلات در حوزه فناوری‌های راهبردی برگزار خواهد شد.

بنا بر این گزارش، هدف از برگزاری این نمایشگاه حمایت از اشتغال پایدار در شرکت‌های دانش‌بنیان؛ توسعه فناوری از طریق ایجاد کشش بازار برای توانمندسازی شرکت‌های سازنده از طریق حمایت از خرید تجهیزات، ترغیب دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی به استفاده از محصول ایرانی، کاهش وابستگی آزمایشگاه‌های داخلی به تجهیزات و مواد مصرفی وارداتی، کمک به شکل‌گیری بازار بزرگ و پایدار داخلی برای تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهی ساخت ایران، تسهیل در تبادل فناوری و هم‌افزایی میان سازندگان تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهی، ایجاد ارتباط مستقیم خریداران اصلی و اعضای هیات علمی با شرکت‌های سازنده تجهیزات آزمایشگاهی، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان در پاسخگویی به نیازهای کشور، ظرفیت‌سازی برای صادرات محصولات دانش بنیان، شناسایی شرکت های توانمند در کشور در زمینه تولید مواد و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و حمایت از آنها، معرفی توانمندی های کشور در زمینه تولید مواد و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی در کشور و تبدیل شدن به قطب تولید تجهیزات آزمایشگاهی در منطقه، حمایت از عرضه تولیدات استاندارد، بهبود کیفیت تولیدات داخلی، به روزرسانی مشخصات و ارتقای کمی و کیفی خدمات پس از فروش از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان تولید کننده تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهی در کشور است.

کلیه شرکت‌های سازنده تجهیزات و تولیدکنندگان مواد آزمایشگاهی در داخل کشور می‌توانند به منظور ثبت ‌نام در این نمایشگاه تا تاریخ 30بهمن ماه سال جاری به نشانی  www.iranlabexpo.ir مراجعه کرده و یا با دبیرخانه نمایشگاه با شماره 66563224-021 تماس حاصل نمایند.

گفتنی است که حضور قطعی در نمایشگاه پس از تایید فنی محصولات شرکت‌ها و  محرز شدن نقش آنها در بومی سازی و دستیابی به فناوری ساخت و یا تولید محصولات خواهد بود.

خاطر نشان می شود؛ دومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران،7 الی 11 اردیبهشت ماه سال 1393 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همانند دوره اول این نمایشگاه از خریداران واجد شرایط حمایت های ویژه ای به عمل خواهد آورد.

 

تاریخ: سه شنبه 13 فروردین 1392 01:03 ب.ظ

درس ۲- اطلاعات شخصی


medical-electronic.mihanblog.com

اولین بخشی که الزاما در هر رزومه وجود دارد اطلاعات شخصی است. اول از همه باید مشخصات فردی شما همچون نام و نام خانوادگی و راه های تماس با شما قید شود. دقت کنید که به جای نوشتن کلمه رزومه در اولین خط، نام و نام خانوادگی تان را بنویسید. زیر نام و نام خانوادگی، تاریخ تولدتان را بنویسید. بهتر است که به جای صرفا نوشتن سن تان، تاریخ تولدتان را کامل به صورت روز، ماه و سال بنویسید. بدین صورت شکل رسمی تری می گیرد و به راحتی نیز با مدارک شناسایی شما قابل تطابق خواهد بود. پس از آن آدرس پستی و بعد شماره تماس خود اعم از تلفن ثابت و تلفن همراه  و ‌ایمیل.

امروزه آدرس ‌ایمیل حتی از آدرس پستی شما نیز مهمتر است پس به خاطر داشته باشید که آدرس ایمیلی که مرتب از آن استفاده می کنید را در قسمت جزئیات تماس بنویسید. نکته قابل توجه در مورد‌ ایمیل ‌این است که سعی کنید آدرس ‌ایمیلی داشته باشید که مناسب کارهای اداری و ارسال رزومه باشد. ترجیحا آدرسی که ترکیبی از نام یا نام خانوادگی شما باشد. اگر آدرس های فانتزی یا با نام های نامشخص و مستعار دارید، می توانید همین امروز آدرس ‌ایمیل جدیدی در جیمیل باز کنید تا در کارهای رسمی از آن استفاده نمایید (اگر در مورد جیمیل و امکانات آن اطلاعات زیادی ندارید، به شما پیشنهاد می کنیم که در دوره استاد بزرگی ایمیل و جیمیل درسنامه شرکت کنید). تمام این جزئیات نشان دهنده چهره حرفه ای شماست، پس به نفع است که جزئیات را جدی بگیرید تا دیگران هم شما را جدی بگیرند.

اطلاعات شخصی دیگری نیز مانند وضعیت تاهل، ملیت یا وضعیت خدمت سربازی هم می تواند در همین قسمت نوشته شود اما ‌این اطلاعات اختیاری است و بهتر است فقط در صورت قید شدن در آگهی استخدام آنها را لحاظ کنید. مورد دیگر ‌اینکه به هیچ عنوان نیازی به ذکر کردن نام همسر یا فرزندانتان ندارید.

اگر وب سایت شخصی، وبلاگ یا فوتوبلاگی دارید که از نظر حرفه ای می‌تواند به معرفی بهتر شما کمک کند، حتما آن را در همین بخش ذکر کنید. 

نام و نام خانوادگی:

تاریخ تولد:

شماره تلفن ثابت (اگر در طول روز با‌ این شماره در دسترس هستید):

تلفن همراه:

‌ایمیل:

وب‌سایت شخصی:

نکته آخر در بخش اطلاعات شخصی در مورد عکس پرسنلی است. لازم نیست در رزومه عکسی از خود ضمیمه کنید، مگر کارفرما به صورت خاص از متقاضیان درخواست عکس کرده باشد.

 

منبع : درسنامه

نویسنده :عطیه یعقوبی
تاریخ: یکشنبه 4 فروردین 1392 09:35 ق.ظ

در خط تولید و قبل از بسته بندی دستگاه، در آزمایشگاه تستهای مختلف كنترل كیفی روی قسمتهای گوناگون آن انجام می شود كه عبارتند  از :

- كنترل حرارت : سنسور هوا با سنسور 10 سانتی متربالای تشك نوزاد كالیبره می شود. ضمنا هر چند بار یكبار جهت كنترل و كالیبره حرارت داخل محفظه در 5 قسمت مختلف داخل محفظه ترمومتر گذاشته می شود. اختلاف دما بایستی از 1 درجه بیشتر نباشد.
- رطوبت بایستی در محدوده گفته شده یعنی ماكزیمم تا 90% رطوبت نسبی قابل تنظیم باشد. از آنجایی كه انكوباتور توسط جك های بالابر قابل تنظیم با قد پرستار است، جك ها باید چك شود.
- مدار سیركولاسیون هوا كه هوای گرم را داخل محفظه می گرداند تا همه جا دارای حرارت یكنواختی باشد بایستی چك شود.
- تست استقامت دی الكتریك : دستگاه را در معرض ولتاژ ی حدود 4 هزار ولت قرار می دهند، اتصالات دستگاه باید در مقابل این ولتاژ بالا استقامت كند و آركی در دستگاه نداشته باشیم. این آزمایش یكباردر حالت كار عادی و یكبار پس از آنكه 48 ساعت در اتاق رطوبت قرار گرفت انجام می شود. هیچ جریانی یا نشتی بین مدارات الكتریكی دستگاه و بدنه نباید بوجود آید. بعد از انجام تنظیمات مربوطه ، دستگاه را به قسمت كنترل مكانیكی هدایت كرده و پس از آن برای بسته بندی آماده می شود.
انكوباتورهای قابل حمل و نقل :در حین انتقال نوزاد از یك بخش به بخش دیگر در داخل بیمارستان و یا انتقال او از بیمارستان به مراكز دیگر محتاج استفاده از انكوباتورهای خاص هستیم. این انكوباتورها عموما كوچكتر و سبكتر از انكوباتورهای ساكن بوده ، برای نقل و انتقالات درون بیمارستان و یا حمل در هواپیما بكار گرفته می شوند. همچنین كمكرسانی به نوزاد را در آمبولانس ها تسهیل می كند . این انكوباتورها با محدوده وسیعی از ولتاژ های الكتریكی كار میكنند نظیر VDC 24 و VDC 12 و VAC12 بسیاری از انها منابع تغذیه كمكی را با خود حمل می كنند كه انكوباتور را برای مدت زمانهای كوتاه و یا در صورت از كار افتادن منابع تغذیه اصلی، تغذیه می كند . ( نظیر باتری های نیكل- كامیم 12 ولتی و یا باتری های سربی ) علاوه بر داشتن منابع تغذیه قابل حمل و قابل اطمینان ، اینگونه انكوباتورها برای مسافرت های هوایی و زمینی نیازمند تجهیزاتی برای عایق بندی از جهت ورود ارتعاشات و نویزهای بیرونی به داخل انكوباتور و نیز تجهیزاتی جهت جلوگیری از انتشار امواج الكترو مغناطیسی برای استفاده در هواپیما هستند
تاریخ: سه شنبه 21 آذر 1391 01:28 ق.ظ

چرخ آزمایشگاه با سانتریفیوژ می چرخد 

چنانچه ذرات در یك نمونه دارای جرم های متفاوتی باشند، می توان براساس اختلاف جرم و تأثیر نیروی ثقل آنها را از یكدیگر جدا کرد. برای تسریع این عمل از روشی به نام سانتریفوژ یا میان گریزش استفاده می شود. مبنای اصلی سانتریفوژ، اصل گریز از مركز است كه یكی از اصول فیزیك دوران محسوب می شود. درحقیقت سانتریفوژ توسط نیروی گریز از مركز، ذرات سوسپانسیون را از مایع جدا می كند. همچنین می تواند باعث تفكیك دو مایع با تراكم متفاوت شود. این مایعات می توانند مایعات بدن باشند (مانند خون، سرم و ادرار). سانتریفوژ با ایجاد نیرویی چندین برابر نیروی جاذبه، باعث افزایش سرعت طبیعی جدایی ذرات با تراكم متفاوت می شود.
در یک نگاه، سانتریفوژ یك چرخنده فلزی است با حفره هایی كه در آن نمونه های مورد نظر قرار داده می شود و دارای موتوری است كه با سرعت انتخاب شده می چرخد
.

 سانتریفوژها به روش های مختلف تقسیم بندی می شوند:
تقسیم بندی برحسب سرعت چرخش شامل موارد زیر است:
1- سانتریفوژهای با دور بالا
2- سانتریفوژهای با دور پایین
3- سانتریفوژهای اولترا
در گروه اول، دور دوران بین rpm 6000-2000 (دور در دقیقه = rpm) و حداكثر rpm 8000 است. در گروه دوم، دور دوران بین rpm 24000-21000 با حداكثر rpm 30000 و در اولترا rpm 100000-75000 با حداكثر rpm 120000 است.
سانتریفوژهای دور پایین كه در هر دو فرم یخچال دار و بدون یخچال موجود هستند، بیشتر برای سانتریفوژ كردن سلول های خونی یا ذرات حجیم استفاده شده و برای جداسازی ذرات ریز سرعت آن كافی نیست.
سانتریفوژهای دور بالا برای بیشتر فراورده ها استفاده می شود و همگی یخچال دار می باشند. دو نوع سانتریفوژ با دور بالا وجود دارد: كم ظرفیت و پرظرفیت.
سانتریفوژ كم ظرفیت با نمونه برداری گسسته می تواند میكروارگانیزم ها، سلول ها، ویروس ها و ارگان های سلولی را جدا کند. سانتریفوژ پرظرفیت مدل پیوسته برای به دست آوردن مخمر و باكتری از محیط كشت، پروتئین از نمونه ها و ویروس و باكتریوفاژ از نمونه های رقیق شده كاربرد دارد.
سانتریفوژ اولترا، برای تفكیك مواد تشكیل دهنده سلولی كاربرد دارند و همگی دارای یخچال است. زیرا در دورهای بالا اصطكاك هوا باعث گرم شدن دستگاه و درنتیجه تخریب پروتئین ها می شود. اولتراها معمولا در مراكز تحقیقاتی استفاده می شوند.
خلاصه مقایسه سانتریفوژهای فوق در جدول 1 آمده است.

 

 

در تقسیم بندی دیگر، سانتریفوژها به انواع شناور، زاویه ثابت و محوریتقسیم می شوند.

 

 

 

سانتریفوژهای شناور به نام های ذیل نیز خوانده می شوند، Swing out - Swing bucket/ Horizoatal head در این نوع سانتریفوژها (سانتریفوژهای شناور)، جایگاه قرار گرفتن نمونه ها طبق نیروی ثقل، عمود بر زمین است. اما با شروع حركت سانتریفوژ، جایگاه نمونه ابتدا از حالت عمودی زاویه پیدا كرده و سپس كاملا شناور شده و طبق نیروی گریز از مركز به سمت خارج و به حالت افقی با سطح زمین در می آید، لذا به آن نوع شناور یا Swing گفته می شود. به طور خلاصه در این نوع سانتریفوژ، در حالت توقف وضعیت عمودی و در حالت دوران نمونه ها وضعیت افقی با سطح زمین دارند.
در این نوع سانتریفوژ، ذرات معلق بر اثر نیروی گریز از مركز به بخش خارجی، یعنی انتهای لوله ها رانده می شوند و رسوب به صورت یك لایه تقریبا یكنواخت در ته لوله تشكیل می شود. در پایان عمل، لوله های حاوی نمونه مجددا به حالت عمودی درآمده، رسوب در ته لوله و محلول شفاف در بالای آن قرار می گیرد. 
در سانتریفوژهای زاویه ثابت كه با نام های Fixed angle / angle head خوانده می شوند، لوله حاوی نمونه نسبت به محور دوران یك زاویه ثابت دارد. این زاویه از 25 تا 45 درجه می تواند متغیر باشد. در این نوع سانتریفوژ نیز ذرات معلق براثر نیروی گریز از مركز به سمت خارج محور دوران رانده می شوند اما برخلاف سانتریفوژهای شناور رسوب در جدار و بخشی از كف لوله كه در قسمت خارجی محور دوران قرار دارد، رانده می شود. البته هر قدر این زاویه نسبت به محور دوران كمتر باشد، رسوب بیشتر در جداره تشكیل می شود و اگر زاویه بیشتر باشد، رسوب بیشتر در كف تشكیل می شود.
شكل آئرودینامیك روتور، اجازه دوران در دور بالاتر و رسوب ذرات ریزتر را می دهد. لذا میزان رسوب دهی این نوع سانتریفوژ از نوع شناور بالاتر است. اگر در نوع شناور بخواهیم مانند زاویه ثابت، از دور بالاتر استفاده كنیم در اثر اصطكاك بیشتر با هوا، درجه حرارت افزایش خواهد یافت.
در سانتریفوژهای محوری (Axial)، در اصل لوله حاوی نمونه در طول محور عمودی خود دوران می كند (برخلاف سانتریفوژهای معمولی كه در طول محور افقی دوران می كنند). این دستگاه ها به طور تجاری برای مقاصد بالینی در دسترس هستند. معمولا در تیوب های سپتوم دار وكیوم شده، خون فرد نمونه گیری می شود و سپس در جایگاه مخصوص خود به نام Axial separation module، به طور خودكار در حول محور عمودی خود شروع به دوران می كند. یك سوزن از طریق درب لاستیكی یا همان سپتوم می تواند وارد لوله شده و از قسمت مركزی، نمونه شفاف را برداشت كند. در این روش ذرات معلق كه می تواند سلول های خونی باشند، به قسمت محیطی لوله ها رانده می شوند. در این دستگاه های تجاری برای آزمایشگاه های بالینی، كل فرایند جداسازی در طی 70 ثانیه كامل می شود كه زمان مناسبی است.
سانتریفوژ به سه طریقه اصلی اجرا می شود:
1- رسوب دهی تمایزی (Differential pelleting)
2- سرعت منطقه ای (Rate - Zonal)
3- ایزوپیكریك (Isopycric)
در روش رسوب دهی تمایزی، ابتدا ذرات تقریبا  به طور یكنواخت در محلول معلق هستند. با شروع سانتریفوژ، ذرات با سرعت های متفاوت به سمت انتهای لوله یا در جهت نیروی سانتریفوژ حركت می كنند. روش رسوب دهی تمایزی، در اصل جداسازی در محیط یكنواخت است. می توان عمل جداسازی سانتریفوژی را در محیط گرادیان نیز انجام داد. همانطور كه اشاره شد سانتریفوژ  به دو روش سرعت منطقه ای و ایزوپیكریك نیز اجرا می شود. در روش اول، جداسازی به سرعت نسبی مناطق مختلف بستگی دارد. اما روش دوم، به دانسیته ذرات شناور در محیط وابسته است. در روش های فوق، ذرات مختلف به صورت نوارهایی در طول گرادیان محیط در اثر سانتریفوژ جدا می شوند.
به هرحال سانتریفوژ، دستگاهی است كه برای جداسازی ذرات از محلول برحسب اندازه، شكل، دانسیته و ویسكوزیته محیط مورد استفاده قرار می گیرد. در بیولوژی، این ذرات معمولا محلول ها، ارگانل های سلولی ویروس ها، مولكول های درشت مانند پروتئین ها و اسیدهای نوكلئیك است.

اجزاء دستگاه
قسمت های اصلی تشكیل دهنده یك سانتریفوژ، شامل موتور الكتریكی، شافت و سرروتور است. روتور كه لوله های حاوی نمونه را نگهداری می كند با سرعت تنظیم شده توسط موتور،           می چرخد.
روتور، برای جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از شكسته شدن یا موارد مشابه در یك محفظه قرار گرفته است. با توجه به حساسیت روتور در عملكرد سانتریفوژ این بخش همواره با كامپیوتر طراحی می شود، چرا كه كوچك ترین عدم تعادل مانع از رسیدن به  دور مورد نظر      می شود. از لحاظ جنس، روتورهای سانتریفوژهای معمولی از طیف گسترده ای از مواد ساختهمی شوند (استیل، برنز یا حتی پلاستیك). هرچند امروزه سعی بر این است كه از آلومینیوم یا آلیاژهای بهتری استفاده شود. روتورهای سرعت بالا، از آلیاژ آلومینیوم و تیتانیوم ساخته می شوند. 
هنگام كار كردن با روتورهای آلومینیومی همواره باید مراقب آلودگی و خوردگی این روتورها بود. آلیاژهای آلومینیوم و تیتانیوم، از استحكام كافی و حداقل وزن برخوردار هستند. قیمت روتورهای تیتانیوم گران تر است ولی در عوض از تفاوت بیشتری در برابر خوردگی برخوردارند.
مشخصات روتور مناسب برای روش های مختلف سانتریفوژ در جدول2 ذیل ارائه شده است

 

 

 

.سریع برای انتقال الكتریسیته، برس هایی به بدنه روتور متصل شده اند كه این برس ها نسبت به سایر قطعات باید سریعتر تعویض شوند. در برخی از سانتریفوژها، به جای برس از روش Frequency - Controlled Induction استفاده می شود.نمونه هایی كه باید سانتریفوژ شوند در لوله ها، CVP، شیشه ها و اسلایدهای میكروسكوپی، فلاسك ها، میكروپلیت ها قرار گرفته و سپس در قسمت روتور سانتریفوژ قرار می گیرند.
جدول3- مقایسه ای از عملكرد جنس های مختلف ظروف حاوی نمونه را نشان می دهد:

تاریخ: شنبه 11 آذر 1391 12:13 ق.ظ

فور یا  Oven

اساس کار این دستگاه بر ضد عفونی و استریل نمودن تجهیزات مورد نظر بوسیله حرارت غیر مستقیم خشک استوار است .

اجزای تشکیل دهنده : اجزای تشکیل دهنده این دستگاه به شرح زیر می باشد :

1-      محفظه داخلی : این محفظه که محل قرار گیری وسایل جهت استریل شدن می باشد عموما از جنس استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر حرارت بالا می باشد . همچنین محل قرار گیری سنسور دما و ترموکوپل در داخل این محفظه می باشد

2-      المنتهای گرم کننده : این اجزاء که برای تامین حرارت مورد نیاز فور پیش بینی شده اند عموما در مجاورت جداره خارجی فور و در تماس با آن جای داده می شوند تا دمای داخل فور را به میزان مورد نیاز بالا ببرد . در یک فور بسته به مدل و توان الکتریکی آن یک یا دو المنت قرار می گیرد . این المنتها عموما از نوع فنری بوده که در یک پوشش سرامیکی نسوز قرار می گیرد تا از انتقال جریان الکتریکی به محفظه و اتصال نمودن آن جلوگیری شود .

3-      عایقهای حرارتی : این عایقها برای جلوگیری از حدر رفتن انرژی حرارتی و سرد شدن سریع محفظه داخلی و همچنین جلوگیری از گرم شدن بیش از حد محفظه خلرجی و مدارهای الکتریکی و نیز محیط بیرون تعبیه می شود و عموما از جنس پشم شیشه می باشد .

4-      سیستم کنترل و نمایش دمای داخل محفظه : بسته به نوع فور مورد استفاده این دو سیستم می توانند کاملا مجزا و یا در یک سیستم یکپارچه تامین شده باشد . سیستم نمایش دمای داخل محفظه می تواند یک دماسنج عقربه ای ، دماسنج جیوه ای و یا یک برد الکتریکی به همراه سنسور حرارتی و نمایشگر دیجیتال باشد . سیستم کنترل دما نیز بسته به نوع دستگاه می تواند به صورت ترموکوپل های فلزی ، جیوه ای و یا سیستمهای میکروپروسسوری مشتمل بر سنسورهای دقیق باشد . در این صورت سیستم نمایش و کنترل دما می تواند در هم ادقام شود .

5-      سیستمهای حفاظتی : بسته به نوع دستگاه سیستمهای حفاظتی الکتریکی  و حرارتی جهت حفاظت کاربران و دستگاه و محتویات آن پیش بینی می شود . فیوزهای الکتریکی برای قطع جریان در موارد اضطراری ، سیستم قطع جریان در زمان بالا رفتن بیش از حد دما ( به هنگام عمل نکردن سیستم کنترل دما ) و ... از جمله این سیستمها می باشد .

منبع:سایت مهندسی پزشکی ایران

تاریخ: پنجشنبه 29 تیر 1391 02:09 ق.ظ


برای مراقبت از نوزادان نارس لازمست كه آنها را در محیطی با دمای مناسب و كنترل شده نگهداری كنند زیرا خود آنها قادر به تنظیم دمای بدنشان نیستند. تحت شرایط نگهداری درانكوباتوربا اینكه نیاز نوزادان به اكسیژن به حداقل می رسد اما تامین اكسیژن مورد نیاز از این جهت كه شش های آنها خود قادر به تامین اكسیژن كافی نمی باشد بسیار مهم است.

سایت مهندسی پزشکی شیراز

انكوباتور یك محفظه بسته با جداره های شفاف است كه در آن هوا با دمای كنترل شده از درون اتاقكی كه نوزاد در آن قرار دارد،عبور داده می شود تا هم شرایط طبیعی رحم مادر را برای وی فراهم سازد و هم پزشك و پرستار بتواند براحتی به وی دسترسی داشته باشند. تا چند سال پیش فقط نوزادانی كه زودتر از موعد بدنیا می آمدند در انكوباتور نگهداری می شدند اما امروزه پزشكاان معتقدند كه تمامی نوزادان بهتر است 2 تا 3 روز در انكوباتور قرار بگیرند تا در معرض هوای آزاد قرار نگرفته ، كنترل شوند و در عین حال مراقبتهای پزشكی براحتی بر روی آنان صورت گیرد.
پارامترهای قابل كنترل در انكوباتور حرارت، رطوبت و اكسیژن است. سیستم گردش هوا (سیركولاسیون) همراه با تنظیم مناسب این 3 پارامتر در داخل محفظه محیطی ایده آل برای نگهداری نوزاد فراهم می كند كه در آن، گردش مداوم یك فن،هوا را مكیده، پس از تصفیه توسط فیلتر به داخل می كشد . هوای مكیده شده پس از مخلوط شدن با هوای داخلی در اثر برخورد با المنت حرارتی گرم می شود(میزان گرمادهی المنت توسط پرستار قابل تنظیم است) و در صورت نیاز به رطوبت با فعال كردن قسمت مربوط به رطوبت محفظه و تنظیم آن به میزان دلخواه، رطوبت مناسب هوای داخل محفظه تامین می شود. همچنین به دلیل مثبت بودن فشار داخل محفظه، از ورود ذرات خارجی به داخل جلوگیری می شود. حرارت ایجاد شده سپس توسط هدایت بافتی و انتقال توسط خون در بدن نوزاد جذب می شود. در اصل، هم دمای پوست و هم دمای مركز بدن بایستی توسط انكوباتور ثابت نگه داشته شود، تنها تغییرات اندك مجاز است. در هنگام تولد، درجه حرارت بدن نوزاد به شكل بارزی افت می یابد كه علت آن همان مكانیزم های گفته شده در قبل است. در واقع از دست دادن حرارت به دلیل تشعشع، هدایت، كنوكسیون و تبخیر(از طریق شش های نوزاد و نیز سطح پوست)صورت می گیرد. انكوباتورها بهتر از گرم كننده های تابشی (radient warmers) عمل می كنند.
اگرچه نوزاد داخل انكوباتور در مقایسه با این گرم كننده ها كمتر توسط پرستار و پرسنل بیمارستان در دسترس است. در عین حالی كه نوزادان كامل(tem neonates) بطور طبیعی، تا حد زیادی قادر به تنظیم دمای بدن هستند در نوزادان نارس (premature) كه دارای پویت نازكتری هستند( كه اجازه می دهند رگهای خونی سطحی به سرعت حرارت را به محیط انتقال دهند)، نسبت بزرگ مساحت پوست به حجم، منجر به فقدان حرارت زیاد از طریق تابش و كنوكسیون می شود و تقریبا هیچ چربی زیر پوستی كه بتواند به عنوان عایق گرمایی برای بدن عمل كند وجود ندارد. پایین آمدن دمای بدن نوزاد به مدت طولانی عوارضی چون كمبود اكسیژن، هیپوگلسمیا، اسیدورزمتابولیك و تخلیه سریع ذخایر گلیكوژنی را بدنبال خواهد داشت. بنابراین نگهداری بدن در شرایط مطلوب ت.سط كمك حرارتی بسیار ضروری است.
نوزاد بر روی یك تشك كه از ابر ساخته شده و روی آن مشمع ضد حساسیت پوشانیده اند، قرار می گیرد. سینی نوزاد از جنس پلكسی گلاس بوده و یك سینی كشویی نیز جهت بیرون آوردن سینی نوزاد طراحی شده است. قبل از گذاشتن نوزاد در دستگاه لازمست بررسی شود كه آیا همه قطعات در جای خود قرار دارند یا نه. اغلب انكوباتورهای امروزی قابلیت تغییر ارتفاع متناسب با قد پرستار را دارند. همچنین نوزاد را می توان تا زاویه مشخصی (بعنوان مثال تا زاویه 12 درجه در یك نمونه) بصورت مایل قرار داد تا در حالتهای مختلف برای شیردادن یا مقاصد درمانی قرار گیرد.
بدلیل اینكه هوای اتاقی كه نوزاد در آن قرار می گیرد اغلب پایینتر از دمای درون انكوباتور است، فقدان حرارت از طریق تابش و از طریق دیواره های انكوباتور تقریبا نصف فقدان حرارت كل است. در این حال می توان از انكوباتورهای بادیواره دو جداره دارای فاصله هوایی استفاده كرد تا از فقدان حرارت اضافی جلوگیری شود. اگرچه در مقایسه فقدان حرارت بین انكوباتورهای دو جداره و نوع تك جداره سرو كنترل به این نتیجه رسیده اند كه انكوباتورهای دو جداره فقدان حرارت تشعشعی را كاهش می دهند اما از آنجا كه در مقابل، باعث افزایش فقدان حرارت از طریق كنوكسیون می شوند، فقدان حرارت كل در انكوباتورهای تك جداره با مكانیزم سروكنترل و انكوباتورهای دو جداره تقریبا یكی است. 

سایت مهندسی پزشکی شیراز


پارامترهای قابل كنترل در انكوباتور نوزاد
این پارامترها عبارتند ازحرارت، رطوبت، اكسیژن .
حرارت: در انكوباتورها حرارت هم با پوست بدن نوزاد كنترل می شود و هم با خواسته پزشكو با تنظیم درجه حرارت داخل محفظه. بدین منظور دو سنسوربكار می رود. یك سنسور داخل محفظه و یك سنسور كه روی پوست نوزاد قرار می گیرد. كنترل توسط میكرو كنترلر با گرفتن فیدبك مناسب و مقایسه با تنظیم انجام شده توسط پزشك یا پرستار صورت می گیرد. در انكوباتورهوا با دمای كنترل شده از درون اتاقكی كه نوزاد در آن قرار دارد، عبور داده می شود. دما بوسیله واحدهای مدرن كه بصورت تناسبی كنترل می شوند تنظیم می گردد.
برای اندازه گیری و تنظیم دما از مدار پل استفاده شده است. خروجی پل v1 كه متناسب با اختلاف دمای بین ترمیستور و مقاومت تنظیم است تقویت شده و به مقایسه كننده وارد می شود. در حالیكه v1 بزرگتراز v2(موج دندان اره ای) باشد ولتاژ v3 تولید می شود. این ولتاژ مولد پالس را كنترل می كند وبر اساس آن كلید سیلیكونی عمل كرده ودر حالت یك بودن v3 خط تغذیه به گرمكن منتقل شده و دما افزایش می یابد.
در انكوباتورهای امروزی به دلیل آنكه بایستی حرارت بدن نوزاد را نیز دقیقا تحت كنترل داشته باشیم از سنسور دوم روی پوست نوزاد استفاده می كنیم و بجای كنترل مستقیم درجه حرارت محفظه، درجه حرارت پوست نوزاد را كنترل می كنیم. در واقع زمانیكه نوزاد تب دارد، بایستی خنك شود و هنگامیكه دچار ضعف است و بدن وی افت دمای شدیدی پیدا می كند، بایستی گرم شود. در این حالت ترمیستور را روی كبد نوزاد قرار می دهند. توجه داشته باشید كه ركتوم محل مناسبی برای حس كننده دمای بدن نوزاد نیست. با انتخاب یك كلید می توان به دلخواه یكی از دو قسمت كنترل حرارت هوای محفظه و یا كنترل حرارت بدن نوزاد را فعال نمود.(در صورت مجهز بودن دستگاه به سیسنم سروكنترل). سنسور بدن نوزاد اختیاری است ولی سنسور محفظه همیشه فعال است. هنگام روشن نمودن دستگاه، قسمت كنترل حرارت هوای محفظه بصورت پیش فرض فعال خواهد بود.

تازه ترین مطالب
لینکدونی
ابزارک ها
  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • یازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل مطالب :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- *---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*

.

*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---* *---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---* *---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---* *---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---* *---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---* PRchecker.info -----------

  • به کدام مطالب حوزه مهندسی و پزشکی بیشتر علاقمندید؟