آشنایی با ما
با سلام ( خوش آمدید )

این سایت در جهت معرفی علوم نوین بین رشته ای از جمله مهندسی پزشکی ، مهندسی هسته ای و پرتو پزشکی ، مهندسی برق و الکترونیک و رباتیک و کاربردهای آن در جهت کمک به مهندسان ، پزشکان ، دانشجویان عزیز و سایر علاقمندان در سرتاسر کشور عزیزمان به ویژه همه دانشجویان دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1391 شروع به فعالیت کرد. همچنین این وبسایت با همکاری مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جهت ارتقا سطح علمی و دست یابی راحت دوستان به مقالات علمی مهندسی پزشکی و همچنین مکانی برای تبادل نظرات و پیشنهادات دانشجویان در سراسر کشور فعالیت میکند. بدیهی است که مطالب و نظرات ارزشمند شما عزیزان ما را در این امر یاری خواهد کرد.

تدریس خصوصی کلیه دروس مهندسی برق و مهندسی پزشکی و انجام پروژه های پژوهشی و دانشجویی

shirazbme@sums.ac.ir
shiraz.bme@gmail.com

باتشکر مدیریت سایت (کارشناس ارشد مهندسی پزشکی-بیوالکتریک دانشگاه شیراز)
موضوعات
برگه ها
جستجو در وبلاگ
تاریخ: یکشنبه 13 دی 1394 09:45 ق.ظ

توضیحات کامل در مورد الایزا ریدر

در مطلب قبل با دستگاه الایزا و نحوه کالیبراسیون آن آشنا شدید. در این مطلب با دستگاه الایزا ریدر یا خوانشگر الایزا آشنا می شوید. الایزا ریدر را به نام های میکروپلیت ریدر و همچنین خوانشگر میکروپلیت فتومتریک نیز میشناسند.

الایزا ریدر یک اسپکتروفتومتر تخصصی بوده که به منظور قرائت نتایج تست الیزا طراحی شده است. این وسیله به منظور تعیین حضور آنتی بادی ها یا آنتی‌ژن های اختصاصی در نمونه ها به کار می‌رود. این تکنیک بر اساس تشخیص یک آنتی‌ژن یا آنتی بادی ها روی یک سطح جامد به صورت مستقیم یا ثانویه به کمک آنتی بادی های نشاندار و ایجاد محصولاتی استوار است که می‌توانند توسط اسپکتروفتومتر  خوانده شوند. واژه الایزا ELISA، اختصاری از کلمات Enzyme-Linked  Immuno  sorbent  Assay است.

shirazbme.ir الایزا ریدر (3)

کاربرد میکروپلیت ریدر
مــیــکـــروپــلــیـــت ریــدر بــرای خــوانــدن نـتــایــج تست‌های الایزا مورد استفاده قرار می گیرد. این تـکـنـیــک کــاربــردی مـسـتـقـیــم در ایـمـنــولــوژی و سـرولـوژی دارد. از مـیـان کـاربـردهـای دیگر این وسیله به تایید حضور آنتی بادی ها یا آنتی‌ژن‌های یک عامل عفونی در یک ارگانیزم، آنتی بادی های یـک واکـسـن یـا اتـوآنـتـی بـادی هـا بـرای مـثال در آرتریت روماتوئید می توان اشاره کرد.

اصول کار
الایـزا ریـدر یـک اسپکتـروفتـومتـر اختصـاصی است. بر خلاف اسپکتروفتومترهای معمولی که قرائت جذب نوری را در گستره وسیعی از طول موج ها تسهیل می کنند، الایزا ریدر دارای فیلترها یا گریتینگ های انکساری بوده که گستره طول موج ها را محدود کرده و معمولا بین ۴۰۰ تا ۷۵۰ نانومتر  عمل می کنند. برخی از الایزا ریدرها در گستـره مـاوراء بنفـش عمـل کرده و قرائت را در مـحــدوده ۳۴۰ تــا ۷۰۰ نـانـومتـر انجـام مـی دهنـد. سـیـستم نوری موجود در این دستگاه ها توسط تعدادی از کارخانه ها با استفاده از فیبرهای نوری به منظور تامین نور جهت چاهک های حاوی نمونه در میکرو پلیت طراحی می شود. ابتدا یک شعاع نوری از نمونه ای که دارای قطری بین ۱ تا ۳ میلی متر است عبور کرده و سپس یک سیستم آشکار کننده، نور عبوری از نمونه را آشکار و تقویت می کند. در مرحله بعد، سیگنال مربوط به جذب نوری نمونه‌ها ثبت شده و سیستم خوانشگر نیز آن را به اطلاعاتی تبدیل می کند که سبب تفسیر نتایج تست می شوند. برخی از الایزا ریدرها با استفاده از سیستم های شعاعی نوری دوتایی کار می کنند.
نمونه های مورد آزمایش در پلیت هایی که به این منظور طراحی شده اند و دارای تعداد خاصی چاهک هستند، قرار می گیرند. پلیت های ۸ ستونی همراه با ۱۲ ردیف که در مجموع ۹۶ چاهک را تشکیل می دهند، رایج تر از بقیه هستند. برای کاربردهای اختصاصی تر، تعداد چاهک ها افزایش می یابد که در برخی موارد تا پلیت های ۳۸۴ چاهکی را نیز شامل می شود. افزایش تعداد چاهک ها به منظور کاهش مقدار مصرف معرف ها و نمونه ها است. موقعیت سنسور نوری الایزا ریدر بر اساس نوع کارخانه سازنده متغییر است؛ به طوری که در برخی موارد ممکن است در بالای پلیت حاوی نمونه و گاهی نیز مستقیما در زیر پلیت قرار گیرد. امروزه میکرو پلیت ریدرها دارای کنترل هایی هستند که به وسیله میکروپروسسورها تنظیم شده اند.

وسایل لازم جهت انجام تکنیک الایزا  
جهت انجام آزمایش الایزا تجهیزات زیر مورد نیاز  است:
۱- الایزا ریدر
۲- میکرو پلیت واشر (شستشو دهنده چاهک ها)
۳- سیستم توزیع کننده مایع (که در این مورد ممکن است از پیپت ها چند کاناله استفاده شود)
۴- انکوباتور

تجهیزات مورد نیاز در انجام تست های الایزا
مراحل مکانیکی انجام تکنیک الایزا
یک تست الیزا به طور رایج شامل مراحل زیر است:
۱- شستشوی اولیه پلیت که ممکن است با استفاده از میکرو پلیت واشر انجام شود.
۲- استفاده از یک توزیع کننده مایع (دیسپنسر) یا پی پت چند کاناله.
۳- پلیت در انکوباتور قرار داده می شود که دارای دمای کنترل شده بوده و واکنش ها در آن محل انجام می شوند.
بسته به نوع تست، مراحل ۱، ۲ و ۳ ممکن است چـنـدین بار تکرار شوند، تا این که معرف‌های اضافه شده، واکنش ها را کامل کنند.
سـرانـجـام، وقـتـی تـمـام مـراحـل انـکوباسیون کامل شد، پلیت به الایزا ریدر منتقل شده و سپس بـا قـرائـت جـذب نـوری نمونه ها، نتیجه آن ها مشخص می شود.

مراحل بیوشیمیایی تکنیک الیزا
۱- چــــاهــــک هــــای مــــوجــــود در پــلــیــــت بــــا آنـتــی‌بــادی‌هــا و آنـتــی ژن هــا پــوشـیـده (Coat) می‌شوند.
۲- نـمــونــه هـا، کـنـتـرل هـا و اسـتـانـداردهـا بـه چاهک‌ها اضافه شده و در دمای اتاق  یا ۳۷ درجه سـانتیگـراد بـرای یـک مـدت زمـانی معین، طبق دستـورالعمـل تست انکوبه می شوند. در طول انکـوباسیون، بسته به حضور یا عدم حضور و مقدار آنتی ژن   یا آنتی بادی موجود در نمونه، آنتی ژن نمونه به آنتی بادی کوت شده به پلیت، یا آنتی بادی موجود در نمونه به آنتی ژن Coat شده در پلیت باند می شود.
۳- پـــس از انـکـــوبـــاسـیـــون، آنـتـــی ژن‌هــا  یــا آنـتــی‌بــادی‌هــای آزاد، شـسـتشـو داده شـده و بـا اســتــفـــاده از مـیـکــرو پـلـیــت واشــر و یــک بــافــر شستشوی مناسب، برداشته می شوند.
۴- در مرحله بعد، یک آنتی بادی ثانویه، به نام کونژوگه، اضافه شده که حاوی آنزیمی است که به منظور ایجاد یک تغییر رنگی، با یک سوبسترا واکنش خواهد داد.
۵- ســـپــــس یــــک دوره زمــــانــــی ثــــانــــویــــه از انـکــوبــاسـیـون شـروع مـی شـود کـه در طـی آن، کـونـژوگـه بـا کمپلکس آنتی ژن- آنتی بادی در چاهک ها پیوند برقرار خواهد کرد.
۶- پس از انکوباسیون، یک دوره شستشوی جدید انجام می شود که سبب برداشت کونژوگه متصل نشده از چاهک ها خواهد شد.
۷- در مرحله بعد، سوبسترا اضافه می شود. آنـزیـم بـا سـوبستـرا واکنش خواهد داد و سبب تغییر رنگ محلول خواهد شد. این واکنش نشان خواهد داد که چه مقدار کمپلکس آنتی‌ژن- آنتی بادی در پایان تست وجود خواهد داشت.
۸- وقتی که زمان انکوباسیون کامل می شود، یک معرف برای توقف واکنش آنزیم- سوبسترا به آن اضافه شده که از تغییرات بیشتر در شدت رنگ ایجاد شده، جلوگیری می‌کند. این معرف عموما یک اسید رقیق است.
۹- در پایان، پلیت بوسیله الایزا ریدر خوانده می شود. نتایج حاصله برای تعیین مقادیر اختصاصی یا حضور آنتی ژن ها یا آنتی بادی ها در نمونه به کار برده می شوند.
تــوجـه: بـرخـی از چـاهـک هـا بـرای استـانـداردهـا و کنتـرل هـا استفـاده مـی شـونـد. استانداردها برای تعریف نقاط cut-off به کار برده می شوند. استانداردها و کنترل ها مـقـادیر معینی هستند و برای اندازه گیری نتایج تست و ارزیابی اطلاعات در مقابل غلظت‌های مشخصی برای هر کنترل به کار برده می شوند. فرایند توصیف شده در بالا عمومی است؛ اگرچه بسیاری از تست های الایزا وجود دارند که همراه با مراحل یا متغیرهای اختصاصی هستند.


تاریخ: پنجشنبه 4 تیر 1394 12:49 ب.ظ

تعریف اتوکلاو

دستگاه اتوکلاو یا استریل کننده با بخار, یک محفظه (چمبر) دارای فشار است که در آن از بخار اشباع شده برای افزایش دما جهت استریلیزاسیون استفاده می شوداتوکلاوها در آزمایشگاههای میکروبیولوژی , مــــراکز بهداشتی, بیمارستان ها، دندان پزشکی ها، درمانگاهها و…. استفاده می شود.

اکثر اتوکلاوها به دو محدوده می رسند:

الف- محدوده پائین ۲۵۴-۲۵۰ درجه فارنهایت (۱۲۳-۱۲۱ درجه سانتی گراد)

ب- محدوده بالا ۲۷۴-۲۷۰ درجه فارنهایت (۱۳۴-۱۳۲ درجه سانتی گراد)

۲- چه نکاتی هنگام کار با اتوکلاو باید رعایت شود؟

اثر بخشی اتوکلاو بستگی به زمان, دما و مسیر تماس بخار با مواد عفونی داردبنابراین برای استریل کردن کامل و موثر و همچنین جهت عملکرد صحیح اتوکلاو پیشنهاد می شود:

 •  بیشتر از سه چهارم کیسه اتوکلاو پر نشود.
 •  مواد نوک تیز نباید در داخل کیسه اتوکلاو قرار داده شوند بلکه باید در ظروف مخصوص زباله های نوک تیز جمع آوری شده و به عنوان زباله های تیز و برنده دفع گردد.
 • کیسه ها, مواد و وسایل مورد نظر جهت استریل شدن در اتوکلاو باید به صورت شل(Loose) و آزاد بسته بندی شوند تا جریان بخار آب بتواند آزادانه در آن جریان داشته باشد.
 •  اقلام طوری قرار داده شوند که بخار به تمامی نقاط آنها برسد.
 •  ظروف شیشه ای باید روی کناره خود قرار داده شوند تا هوا بتواند جای خود را با بخار عوض کند.
 • بخار نمی تواند در چربی ها نفوذ کند بدین ترتیب وسایل آلوده به چربی باید از طرق دیگری استریل شوند.
 • ظروف حاوی مایع را نباید پر کرد بلکه باید یک دوم تا یک سوم آن خالی باشد این کار مانع از خارج شدن مایع از ظرف هنگام جوش آمدن می شود.
 • بهتر است جهت جلوگیری از تشکیل رسوب در دستگاه اتوکلاو از آب مقطر استفاده کرد.
 •   سطح آب درون دستگاه نباید از انتهای پائین دیگ بالاتر رود.

پیچ های درب را باید محکم بست برای این منظور باید پیچ های روبروی هم بسته شود تا درب دستگاه به طور یکنواخت محکم شده و بخار آب از آن خارج نشود.

– حرارت مناسب ۱۲۱ درجه (۲۵۰ فارنهایت ) و فشار مناسب ۱۵ پوند بر اینچ مربع(PSI) می باشد.

– حداقل زمان لازم جهت اتوکلاو کردن ۴۵ -۳۰ دقیقه می باشد برای مثال جهت استریلیزاسیون محلول ها و ویال های کار باDNA،۲۰ دقیقه و دمای ۱۲۱ درجه کافی است و برای وسایل و مواد کار باRNA, 45 دقیقه و دمای ۱۲۱ درجه کافی می باشد اما مواد عفونی خطرناک تر مثل محیط های کشت تلقیح شده یا نمونه های عفونی (مثل میکروب سل) باید به مدت یک ساعت اتوکلاو شوند. لازم به ذکر است که استفاده از دماهای بیشتر از میزان لازم و مدت زمان طولانی تر تفاوتی در نتیجه حاصل ندارد , پس بهتر است از دما و زمانی که طبق دستورالعمل لازم است، پیروی گردد.

– اتوکلاو باید در داخل آزمایشگاه وجود داشته باشد . اگر اتوکلاو در خارج از آزمایشگاه قرار داشت مواد و وسایل مورد نظر باید در ظروف ضد نشت و قابل استریل کردن بسته بندی شده و به اتوکلاو منتقل شوند.

– پس از اتمام زمان لازم برای استریل کردن نمونه ها جهت باز کردن درب دستگاه ابتدا منبع حرارت را خاموش کرده و دریچه خروج بخار را باز کنید (دریچه خروج بخار را باید آهسته باز کرد مخصوصا” اگر محلول داخل اتوکلاو باشد این عمل خیلی به آهستگی باید انجام شود) تا فشار داخل دستگاه به صفر برسد و پس از آن درب دستگاه را باز کنید, هیچ گاه قبل از آنکه حرارت و فشار اتوکلاو به حال عادی برگشته باشد نباید آن را باز کرد.

– هنگام بازکردن دریچه خروجی اتوکلاو باید صورت خود را دور نگه داشت, دستکش حفاظتی پوشید تا از سوختگی با بخار جلوگیری شود.

۳- چه موادی می تواند اتوکلاو شود؟

به طور کلی تمام مواد غیر عفونی و عفونی آلوده شده با عوامل بیولوژیک شامل بقایای نمونه های محیط کشت تلقیح شده , پاتوژن های رشد کرده , سلول های انسانی , حیوانی و گیاهی , مواد آلوده شده به مدفوع انسان یا حیوانمحصولات خونی انسان و حیوان , ….. می توانند اتوکلاو شوند. مواد عفونی باید در ظروف غیر قابل نشت(Leak proof) با برچسب مخصوص خطر بیولوژیکی جمع آوری شوند سپس اتوکلاو شده و دور ریخته شوند. مایعاتی که احتمالا” عفونی هستند را می توان اتوکلاو نموده و سپس در سیستم فاضلاب ریخت یا به نسبت یک به ده با وایتکس یا ترکیبات ضد عفونی کننده مناسب دیگر مخلوط کرد و سپس در سیستم فاضلاب دفع نمود.

۴- چه موادی را نمی توان اتوکلاو کرد؟

موادی مثل داروهای سرطان زا ,رادیوایزوتوپها , مواد شیمیایی سمی, مواد شیمیایی قابل تبخیر یا هر ماده خطرناکی که ممکن است در اثر حرارت تبخیر شود و انتشار یابد را نمی توان اتوکلاو کرد . به طور کلی مواد قابل اشتعالواکنش پذیر خورنده , سمی یا مواد رادیو اکتیو نباید اتوکلاو شوند.

۵- چگونه اتوکلاو را می توان از نظر میزان استریل کردن بررسی کرد؟

کنترل اتوکلاو از نظر استریل کردن کافی مواد و وسایل قسمتی از برنامه تضمین کیفیت و ایمنی آزمایشگاه می باشد . قرار دادن , چیدن و بسته بندی مناسب مواد و وسایل در اتوکلاو اهمیت زیادی داشته و در استریل شدن مناسب آنها نقش دارد.کنترل استریل شدن کافی به طریق زیر انجام می شود:

۱- استفاده از نوار چسب های مخصوص اتوکلاو که دارای معرف رنگی می باشد که در حرارت بالای ۱۲۱ درجه سانتی گراد تغییر رنگ می دهد.

۲- آمپول های حاوی اسپور باسیلوس استئار ترموفیلوس(Bacillus stearo thermophilus) باسیلی از خانواده باسیلوس ها می باشد . آمپول حاوی اسپور باسیلوس مذکور به همراه دیگر مواد در اتوکلاو قرار داده می شود و اتوکلاو می گردد. سپس آمپول مذکور را شکسته بر روی محیط کشت تلقیح می شود (بلادآگار). رشد میکروب مزبور نشانه عملکرد نامناسب و حرارت و زمان ناکافی اتوکلاو کردن می بشد. اگر اتوکلاو دست عمل کند هیچگونه رشدی مشاهده نخواهد شد.

۳- کشت از محیطهای کشت تلقیح شده , محیطهای کشت معمولی که باکتریها روی آن کشت داده شده و رشد کرده اند همراه سایر مواد در اتوکلاو قرار داده شده و اتوکلاو می شوند. سپس از محیطهای مزبور کشت مجدد انجام می شود هر گونه رشد میکروب نشانه عملکرد نامناسب اتوکلاو می باشد.

این کنترلها باید پس از هر بار اتوکلاو کردن یا در فواصل مرتب انجام شود.

۶- مواد زائد اتوکلاو شده چگونه دفع می شوند؟

مایعات عفونی که اتوکلاو شده اند را می توان در سیستم فاضلاب ریخت . ( نکته آگار آب شده در اثر اتوکلاو را نمی توان در فاضلاب ریخت بلکه باید گذاشت تا سرد شود و سپس بهعنوان زباله جامد دفع گردد).

 

آشنایی با اتوکلاو بخار

اتوکلاو بخار به دستگاهی گفته میشود که در آن درجه حرارت باید با استفاده از بخار قابل دستیابی باشد. در قرن نوزدهم برای اولین بار، اتوکلاوهای بخار برای استریل کردن مایعات بکار گرفته شد ولی با پیشرفت علم و تکنولوژی در حال حاضر از این دستگاه برای موارد متفاوتی از قبیل مایعات، تجهیزات و سایر موارد استفاده میشود .


اتوکلاو چیست (2)

دپارتمان مرکزی مهندسی پزشکی

تاریخ: چهارشنبه 3 دی 1393 12:38 ب.ظ


هدف از کالیبراسیون اوتوکلاو این است که دمای حقیقی اوتوکلاو در حین کارکرد دقیقا همان دمایی باشد که برای آن تعیین شده است. از تاریخ ۳۱ نوامبر ۱۹۹۸ به کمپانی هایی که دارای اعتبارنامه آژانس کالیبراسیون نباشند اجازه این کار داده نشده است.بدون انجام کالیبراسیون، به دلیل وجود خطاهای احتمالی چون عدم کارکرد صحیح قطعات الکترونیکی، آسیب دیدن پروب دما، یا حتی وجود خطا در اندازه گیری گیج فشاری، دانستن دمای حقیقی داخل اوتوکلاو نا ممکن است.پس نمی توان کالیبراسیون این دستگاه را نادیده گرفت، چرا که عدم کارکرد هر یک از قسمت های گفته شده منجر به ایجاد خطا در امر استریلیزاسیون می شود.
کالیبراسیون به خصوص زمانی که منطبق با اصول UKAS(United Kingdom Accreditation Service)  باشد، مورد تایید چندین محکمه قرار می گیرد که این بیانگر اعمال دقت و توجه بالا در کالیبراسیون است.
برای انجام کالیبراسیون، مهندس های سرویس کار یک پروب کالیبره شده را وارد اوتو کلاو کرده و آن را در دمای تنظیم شده ای قرار داده، و قرائت می کنند تا تاییدیه کالیبراسیون حاصل شود. شیوه هایی که جهت انجام این امر صورت می گیرد در کارخانه های  مختلف متفاوت است اما همگی از قوانین تایید شده توسط آزمایشگاه کالیبراسیون UKAS تبعیت می کنند. مهندسان پس از اتمام کار دستگاه را پلمپ کرده تا دستیابی به  این قسمت ها و اعمال تغییر کالیبراسیون از بین برود.
مقادیر ثبت باید شامل موارد زیر باشد:
• جزئیات روش کار
• تجهیزات مورد استفاده (ثبات ها و ترموکوپل ها)
• پارامترهای پردازش (زمان و دما)
• جنس بارگذاری
• موقعیت ترموکوپل
کالیبراسیون همیشه تنظیم کنترل اوتوکلاو را در بر نمی گیرد. گاهی نرم افزار کنترلی دستگاه در دسترس نیست. اگر اوتوکلاو نتواند تنظیم شود ، دمای تنظیم شده می تواند با استفاده از اطلاعات حاصل از تایید کالیبراسیون  اختلاف را جبران کند. اگر به هر دلیلی تنظیمات اوتوکلاو لازم نباشد بهتر است که کسی که کار سرویس دستگاه را انجام می دهد از پیش مطلع شود.

صحت عملکرد
یکی از چندین نوع تستی که برای اوتو کلاو وجود دارد، بارگذاری آن است تا از صحت تجزیه و تحلیل انواع مختلف بارگذاری اطمینان حاصل شود. معمولا یک داده نگار کالیبره شده چند کاناله برای اندازه گیری به کار گرفته می شود به طوریکه تعداد قابل توجهی قطب در بار به اضافه قطب های برجسته اوتو کلاو ثبت می شوند. با آنالیز این نتایج می توان به مشکلات موجود در تنظیمات اوتوکلاو یا مشکلاتی که در بارگذاری وجود دارد پی برد.
به عنوان مثال بین بطری های شیشه ای و پلاستیکی یا بین ظروف فلزی و پلاستیکی تفاوت های زیادی وجود دارد. صحت عملکرد تنها راهی است برای اطلاع از اینکه واقعا چه اتفاقی برای بار می افتد.
تست بار اهمیت بسیار زیادی دارد تا ببینیم که آیا تجزیه تحلیل بار واقعا با آنچه که هست تطابق دارد یا خیر. یک آزمایشگاه کالیبراسیون خوب جهت دستیابی به بهترین نتایج، این فاکتورها را بررسی می کند. به هر حال صحت عملکرد فقط یکبار انجام می شود و بعد از آن کالیبراسیون انجام می گیرد.
تمام اندازه گیری ها با خطا همراه هستند. این خطا ها به دو گونه اند: خطاهای معلوم، که تا حدی
می توان آن ها جبران کرد  و خطاهای نا معلوم که نمی توان  آن ها را جبران کرد.
تایید کالیبراسیون نتایج را مشخص کرده و درجه اطمینان را نشان می دهد. به بیان دیگر در ۹۵ درصد موارد ترازها مطلوب بوده و می توان احتمال داد که در ۹۵ درصد زمان های دیگر دمای درست را به علاوه یا منهای خطای تخمینی نشان خواهد داد. در گواهینامه UKAS معیارهای تخمین و محاسبه خطا آورده شده است.
برای روشن تر شدن مطلب مثالی می زنیم، فرض کنید نتیجه کالیبراسیون °C 5/121 باشد، با تخمین خطای °C 5/0 ± می توان انتظار داشت که با درجه اطمینان ۹۵ درصد، دمای واقعی اوتوکلاو کالیبره شده بین°C 121 و °C 122خواهد بود. در نظر داشته باشید که درجه اطمینان ۹۵ درصد بوده و هنوز ۵ درصد احتمال دارد که این طور نباشد. این ضریب اطمینان به راحتی می تواند تا ۹۹ درصد یا حتی بیشتر زیاد شود اما منجر به بالا رفتن خطا می شود. یعنی با درجه اطمینان ۹۹ درصد، خطا°C 75/0 ± تخمین زده می شود.
تاریخ: یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 07:02 ب.ظ

سانتریفیوژ آزمایشگاهی ، یكی از ابزارات آزمایشگاه تشخیص طبی هست كه با استفاده از نیروی موتور خود ، نمونه مایع را با سرعت بسیار زیادی به چرخش درمیارند .بسته به اندازه و ظرفیت نمونه سانتریفیوژهای مختلفی وجود دارد . مانند تمام سانتریفیوژ ها ، سانتریفیوژهای پزشكی هم توسط اصل رسوبی مواد در سرعت بالا كار می كنند كه در ان شتاب جاذبه ای مركزی ، باعث جدا شدن مواد به دو نوع ناحیه كم و پر تراكم میشود .


 عملكرد - Operation

افزایش نیروی گرانشی به طور موثری باعث جمع شدن نمونه به طور سریع و كامل تری در زیر تیوب می شود و مایع باقی مانده در بالای تیوب سوپرناتانت یا supernate می نامند .

بعد از اینكه حالت فوق رخ داد با استفاده از پیپت پاستور مایع روئی را مكش می كنیم به طوری كه مكش ما هیچ گونه اختلالی در رسوب ایجاد نكند به عبارت دیگر تنها مایع روئی را می كشیم و با رسوب كاری نخواهیم داشت . سرعت سانتریفیوژها با توجه به مقدار انرژی گریز از مركز كه به نمونه وارد می شود اندازه گیری می شود و معمولا با واحد دور در دقیقه ,revolutions per minute (RPM)  و یا( relative centrifugal force (RCF  سنجیده می شود .

سرعت رسوب ذرات در سانتریفیوژ بستگی به اندازه و شكل ذرات ، شتاب سانتریفیوژ ، كسر حجم مواد جامد ، اختلاف چگالی ذره با مایع و ویسكوزیته بستگی دارد .

انواع سانتریفیوژ   

انواع مختلفی از سانتریفیوژ ها طراحی و ساخته شده هست

سانتریفیوژ افتراقی : اغلب برای جدا كردن ارگان خاصی از مجموعه سلولها برای بررسی قسمت خاصی از سلولهای بدن مورد استفاده قرار می گیرد .

سانتریفیوژ ایزوپیكنیك : اغلب برای جدا كردن نوكلوئیك اسید ها مانند DNA مورد استفاده قرار می گیرد .

سانتریفیوژ گرادیان ساكاروز : اغلب برای تخلیص ویروس های انولوپ دار و یا ریبوزوم ها مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین برای جداسازی ارگان خاصی از عصاره سلولی خام از این نوع سانتریفیوژ استفاده می كنیم .

انواع مختلفی از سانتریفیوژ آزمایشگاهی وجود دارد :

میكرو سانتریفیوژ : دستگاهی هست برای كار در حجم بین  0.2 ml تا  2.0 ml (میكروتیوب ها) ، حداكثر 96 لوله را می توانند پشتیبانی كنند ، طراحی جمع و جوری دارند و حداكثر 30000 گرم وزن دارند .

سانتریفیوژ بالینی یا كلینیكی : دستگاهی هست برای كاربردهای بالینی مانند لوله های انتقال خون و دارای سرعت كمتری هستند .

سانتریفیوژ چند منظوره رومیزی : دستگاهی یرای كار با تیوب های بزرگ و دارای تنوع بسیار زیادی هستند .

سانتریفیوژ STAND ALONE : دستگاه های سنگین مانند یولترا سانتریفیوژ

 • بسیاری از سانتریفیوژ ها دارای سیستم خنك كننده و یا بدون سیستم خنك كننده هستند . شركت های مختلفی با برند های مختلف انواع سانتریفیوژها را روانه بازار می كنند كه از مهمترین انها می توان بهEppendorf, Thermo-Heraeus, Thermo-Sorvall, Hettich, Beckmann-Coulter یا  Sigma اشاره كرد .

 

سانتریفیوژ

 

 

سانتریفیوژ بزرگ آزمایشگاهی

در تصاویر دو نوع سانتریفیوژ كوچك و بزرگ را مشاهده می كنید . تصویر بالا ، یك نوع سانتریفیوژ كوچكی هست كه امروزه در بسیاری از مراكز مورد استفاده قرار می گیرد و به طور رایج در هر آزمایشگاهی وجود دارد . شكل پایین سانتریفیوژ بزرگی است كه در مراكز آزمایشگاهی بزرگ و در مراكزی كه دارای نمونه های بسیاری زیادی هستند استفاده می شود . برای بزرگنمایی عكس ها ، بر روی آنها كلیك كنید

تاریخ: شنبه 30 فروردین 1393 10:10 ق.ظ
حمام اولتراسونیک روشی بسیار موثر و نوین برای شستشو ، ضد عفونی و جرم زدایی از ابزار و تجهیزات، با استفاده از امواجاولتراسونیک(فراصوت) و با کاربردی وسیع در صنعت و پزشکی می باشد. شرکت James از بزرگترین شرکت های سازنده انواع حمام های اولتراسونیک در جهان می باشد، محصولات این شرکت از کیفیت فوق العاده و از بالاترین طول عمر بهره مند می باشد. حمام های التراسونیک به عنوان در ذیل برخی از مشخصات تجهیزات  این شرکت آمده است:

    *
تانک حمام از بهترین استیل غیرخورنده می باشد.
    *
قابلیت گرمایش حمام اولتراسونیک
    * 
کمترین صدای اولتراسونیک
    *
مخزن های حمام  از حجم 2/5 تا حجم 6 لیتر
تاریخ: پنجشنبه 20 تیر 1392 07:34 ق.ظ

میكروسكوپ نوری آزمایشگاهی از نور مرئی كه به وسیله‌ی سیستم‌های عدسی متمركز شده است تا نمونه‌های تحت بررسی را بزرگ‌نمائی كند، استفاده می‌كند. این دستگاه یكی از اجزای پایه‌ی یك آزمایشگاه بالینی است و تقریبا در هر بخش از آزمایشگاه، از شیمی (برای ادرارسنجی) تا هماتولوژی، سیتولوژی، هیستولوژی و میكروبیولوژی  استفاده می‌شود.

 

yavari 146 1.jpg

در هـمـــاتـــولـــوژی، آنــالـیــز مـیـكــروسـكــوپــی سـلــول‌هــای خــونــی بـرای تشخیـص لـوسمـی، آنمی، و دیگر اختلالات خونی و نیز عفونت‌ها و آلـرژی‌هـا اسـتـفاده می‌شود. در سیتولوژی و هــیــســتــــولــــوژی، مــــی‌تــــوان بـــا بـــررســـی‌هـــای میكروسكوپی، بر اساس تغییرات غیرطبیعی در سلول‌ها یا بافت‌ها، شرایط خوش خیم، بدخیم، التهـاب و پیـش سرطانی را از هم تفكیك كرد. بــررســی مـیكـروسكـوپـی urinary sediment، در تعیین عملكرد كلیه اهمیت خیلی زیادی دارد و تـركـیـب بـررسـی‌هـای مـاكـروسـكـوپی (ارزیابی شیمیائی) و میكروسكوپی، ادرارسنجی كامل را فراهم می‌كند. تكنیك‌های انتخابی رنگ آمیزی نیز می‌توانند برای كمك به شناسائی قارچ‌ها، parasites و بـــاكــتــری‌هــا، در مـیـكــروسـكــوپــی استفاده شوند.

 

 

 


انواع میكروسكوپ نوری

yavari 146 2.jpg

میكروسكوپ‌های نوری از نور مرئی و یك سـیـسـتــم عــدســی بــرای بــزرگـنـمـائــی تـصـاویـر نــمــــونــــه‌هــــای كــــوچـــك اسـتـفـــاده مـــی‌كـنـنـــد. مـیـكــروسـكــوپ‌هــای اپـتـیـكــال قــدیـمــی تــریـن طراحی میكروسكوپ‌ها هستند و احتمالا در قرن 17به شكل فعلی شان طراحی شده‌اند. نوع پــایــه‌ی آن‌هــا مـی‌تـوانـد بسیـار سـاده بـاشـد؛ امـا طـراحـی‌هـای بـسیار پیچیده هم با هدف بهبود رزولـوشـن و تمایز نمونه‌ها ارائه شده اند. این میكروسكوپ‌ها مرسوم اند زیرا نور مرئی در آن‌ها استفاده شده است و لذا می‌توان نمونه‌ها را مستقیم با چشم مشاهده كرد.  
تصویر یك میكروسكوپ نوری را  می‌توان با دوربین‌های معمولی حساس به نور اخذ كرده و یك میكروگرام به دست آورد. در اصل، تصاویر با فیلم عكاسی به دست می آمدند اما توسعه‌های مدرن در دوربین‌های CCD و CMOS امكان اخذ تصاویر دیجیتال را فراهم كرده اند. میكروسكوپ‌های منحصرا دیجیتال نیز امروزه موجود هستند كه از دوربین CCD برای بررسی یك نمونه استفاده می‌كنند و تصویر حاصل را مستقیما روی صفحه‌ی كامپیوتر نشان می‌دهند بدون این كه نیاز به قطعه‌ی چشمی باشد.
میكروسكوپ آزمایشگاهی نوری با زمینه روشن (Brightfield) نمونه را به صورت محوری با نور سفید

yavari 146 3.jpg

روشن می‌كند؛ به نحوی كه شی روی یك پس زمینه‌ی روشن دیده شـود (شكـل 4.) بسیـای از نمـونـه‌هـای میكروسكوپی، رنگ آمیزی شده و به صورت بخش‌های باریك بریده می‌شوند؛ به صورتی كه جزئیات سطحی و ساختار آن‌ها را بتوان با استفاده از میكروسكوپ‌های با زمینه روشن تشخیص داد. این میكروسكوپ‌ها، با اجزا و متعلقات مناسب، می‌توانند برای میكروسكوپی phase-contrast، فلورسنس، و/یا زمینه تاریك (darkfield) پیكربندی شوند.  
میكـروسكوپ‌های آزمایشگاهی نوری با زمینه تاریك، نمونه را از زوایای مورب روشن می‌كنند به نحوی كه روی یك پس زمینه‌ی تاریك، نمونه روشن به نظر می‌رسد (شكل 
5.)

تاریخ: چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392 03:09 ب.ظ

یورودینامیك

دسـتـگـــاه یــورودیـنــامـیــك ، دسـتـگــاهــی كــامــلا تشخیصی است كه به طور وسیعی برای تشخیص بـیـمـاری هـای مـربـوط بـه قـسـمـت زیـریـن سـیـستم ادراری مـانـنـد بـی اخـتـیـاری ادراری بـه خـصـوص بی اختیاری در بانوان و تنگی مجرا در آقایان كاربرد دارد. 
از شـایـع‌تـریـن مشكلات مثانه در مردان و زنان می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

1-تكرر ادرار(Frequency): تكرر ادرار بیشتر از 7 بار در روز كه فاصله زمانی آن كمتر از 2 ساعت باشد.

2- ادرار شـبـــانــه (Nocturia): بـیــدار شــدن از خـواب جـهت دفع ادرار بیشتر از یك بار در طول شب

3- فوریت ادراری(Urgency): نیاز ضروری به دفع ادرار

4- بی اختیاری ادراری

5- بـــی اخـتـیــاری ادراری تــوام بــا فــوریــت ( Urge Incontinence ): نشست ادراری غیرقابل كنترل با احساس شدید نیاز به دفع ادرار

6- بــی اخـتـیــاری ادراری تــوام بــا اسـتــرس (Stress Incontinence): ریـزش ادرار بـا سرفه ، عطسه و دویدن

7- شب ادراری(Nocturnal Enuresis)

8- سوزش (Dysuria): درد یا سوزش در موقع دفع ادرار

9- ادرار خـونـی ( Haematuria): دفع خون در ادرار

10- دفع شدن ادرار به سختی (Voiding Difficulty ): نیاز به ‌زور زدن یا تامل در شروع ادرار

11- پـرولاپـس (Prolapse): پرولاپس یا همان افـتـادگـی كـه مـخـتـص بـانوان است كه در صورت احـسـاس یـا مـشـاهده یا خروج توده‌ای از واژن به بیرون صورت می پذیرد.
روش تشخیص كلیه بیماری های فوق الذكر با دریـافت شرح حال از بیمار ، معاینه و در صورت نـیـاز تـسـت یـورودیـنامیك جهت درمان به وسیله پزشك انجام می پذیرد.
انـجام تست یورودینامیك در ارتباط با بیماران زیر الزامی است:
1.افرادی كه مشكل در دفع ادرار دارند.
2.افرادی كه بی اختیاری ادراری توام با سرفه و عطسه و نیاز به جراحی دارند .
3.افرادی كه بی اختیاری ادراری فوریتی و توام با سرفه و عطسه دارند.
4.افــرادی كــه مـشـكــلات كـمـپـلـكـس مـثـانـه ای دارند.
5.افرادی كه مشكلات ادراری و مثانه‌ای پس از جراحی قبلی و ژنیكولوژی دارند.
6.افرادی كه جراحی بی اختیاری ادراری آن ها قبلا پاسخی نداده است.
تـسـت یـورودینامیك تنها توسط 2 كاتتر باریك یـكـی در مـجـرای ادرار جـهـت انـدازه گـیـری فشار مـثــــانــــه‌ای )Pves (و دیــگــــری در ركــتــــوم جــهــــت اندازه گیری فشارشكمی Pabd()صورت می‌گیرد .
در ادامه برخی از انواع تست های یورودینامیك شرح داده شده است :

تست یورودینامیك 
تـسـت یـورودیـنـامـیـك مـهم‌ترین تست سرپایی جهت بررسی فانكشن ادراری نرمال و غیر نرمال خـصـوصاً در مثانه و مجاری ادراری است . با این تـسـت مـی تـوان تشخیص افتراقی در موارد انسداد ادراری (تنگی مجرا ، BPM) و انواع بی اختیاری های ادراری را به بهترین نحو انجام داد كه این عمل به پــزشــك جـهـت درمـان دقـیـق تـر كـمـك بـه سـزایـی می‌كند.
از جـمـلــه تـســت هــایــی كــه در یــورودیـنــامـیـك صورت می گیرد موارد ذیل هستند:

‌یوروفلومتری
‌ادرار باقیمانده
‌سیستومتری
‌ویدئو یورودینامیك
‌یوروفلومتری 
یوروفلومتری ، تست بررسی نوار ادرار و نحوه دفع جریان ادرار و بررسی میزان دفع ادرار است. 
ایـن نـوع تـسـت از جمله ساده ترین تست های یـورودیـنـامیك است و معمولا بر روی مراجعانی صــــورت مـــی گــیـــرد كـــه دچـــار بــیــمـــاری از نـــوع Voiding Difficultyهستند.
به منظور انجام این تست ، بیمار بایستی با مثانه پر بـه كـلـیـنـیـك مـراجـعـه كـرده و دفـع ادرار در مخزن مـربـوطـه صـورت گـیـرد تـا پزشك بتواند به وسیله سـنـسـوری كـه در قسمت تحتانی این مخزن تعبیه شـــده اســـت كــلــیـــه پـــارامــتـــرهـــای تــشـخـیـصــی را اندازه گیری كند.

باقیمانده ادرار 
بـلافاصله پس از تست یوروفلومتری ، پزشك می بایست میزان باقیمانده ادرار را در مثانه بررسی كند ، این امر توسط دستگاه سونوگرافی و یا سوند و یــا Scannerدر عــرض چـنـد ثـانـیـه انـدازه گـیـری مــی‌شــود. اگــر چـنــانـچـه تـسـت یـوروفـلـومـتـری یـا بـررسـی بـاقـیـمـانـده ادراری مـوفـقـیت آمیز نباشد ، جـهت تشخیص باید از تست سیستومتری كمك گرفت.

انواع تست های سیستومتری

1: Filling Cystometry: این تست نشان دهنده پارامترهایی از جمله میزان الاستیتی مثانه ، قابلیت گنجایش آن است. این تست می تواند میزان ریزش ادرار را در مـواقـع سرفه و یا عطسه مورد ارزیابی قـرار دهـد. بـنـابـرایـن ایـن تـست حساسیت مثانه را می‌سنجد. 
روش ایـن تـسـت بـدیـن صـورت است كه مثانه توسط سوند قطره قطره با فشار ثابت پر می شود و با كاتترهای وصل شده به بیمار می توان میزان فشار مثانه ای ، فشار شكمی و فشار دتروسر (Detrusor) را اندازه گیری كرد.

Voiding Cystometry :2: ایـــن تـســت جـهــت تـشـخـیــص انـسـداد مـجـرا یـا مـثـانـه Under Active ‌بلافاصله پس از انجام تست Filling Cystometry ‌انـجام می پذیرد كه در تشخیص مشكلاتی كه در دفع ادرار و میزان انسداد وجود دارد كمك چشم گیری می‌كند. 
قابل ذكر است كه هیچ گونه آمادگی و تمهیداتی از جمله ناشتا بودن و.... قبل از تست یورودینامیك نـیـاز نـیـسـت فـقط در موارد عفونت ادراری امكان انـجـام تـست وجود ندارد و بایستی از عدم وجود عــفــونــت در ادرار قـبــل از تـســت یـورودیـنــامـیــك اطمینان حاصل شود.

جمع بندی 
اهـمیت تست یورودینامیك بدین جهت است كـه بـا اسـتـفـاده از ایـن تـست می توان بیماری های مربوط به بی اختیاری ادراری و مشكلات آن را به درسـتی تشخیص داد ، دستگاه یورودینامیك تنها وسـیـلــه تـشـخـیـصــی بــرای مـشـخـص كـردن دقـیـق مـشـكـلات عـصـبـی عضلانی مثانه است كه سبب افتراق نوع بی اختیاری های ادراری می شود. 
پـیـامـد اسـتـفـاده از ایـن تـست تشخیص صحیح بیماری به وسیله پزشك و در نتیجه درمان موفق آن است. با این تست ساده و در عین حال باارزش و سـرپـایـی و بـدون جـراحـی لـگـن و یـا ژنـیـكـولوژی می‌توان نوع اختلالات به وقوع پیوسته درمثانه را دقیقا تشخیص داده و درمان كرد.
در كـنـار هـمـه تـجـربـیـات و تشخیصات پزشك مـربـوطـه انـجام تستی در جهت استحكام و تحقق بخشیدن به آن نتایج را نمی توان نادیده گرفت.
ایـن تـسـت بـسـیـار ساده علاوه بر این كه حالت تهاجمی ندارد بلكه به نوبه خود دردناك نیست و برروی بیمار در كمال راحتی صورت می گیرد و در قبال آن یك سری پارامترهای تشخیص اساسی و مهم بیمار در اختیار پزشك قرار می گیرد كه همه این موارد كمك شایانی به بهبودی و درمان قطعی بیمار می‌كند.

منبع: نشریه مهندسی پزشکی شماره ۱۰۲

تعداد کل صفحات : 5 1 2 3 4 5
تازه ترین مطالب
لینکدونی
ابزارک ها
 • کل بازدید:
 • بازدید امروز :
 • یازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل مطالب :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- *---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*

.

*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---* *---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---* *---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---* *---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---* *---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---* PRchecker.info -----------

 • به کدام مطالب حوزه مهندسی و پزشکی بیشتر علاقمندید؟


 • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic