آشنایی با ما
با سلام ( خوش آمدید )

این سایت در جهت معرفی علوم نوین بین رشته ای از جمله مهندسی پزشکی ، مهندسی هسته ای و پرتو پزشکی ، مهندسی برق و الکترونیک و رباتیک و کاربردهای آن در جهت کمک به مهندسان ، پزشکان ، دانشجویان عزیز و سایر علاقمندان در سرتاسر کشور عزیزمان به ویژه همه دانشجویان دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1391 شروع به فعالیت کرد. همچنین این وبسایت با همکاری مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جهت ارتقا سطح علمی و دست یابی راحت دوستان به مقالات علمی مهندسی پزشکی و همچنین مکانی برای تبادل نظرات و پیشنهادات دانشجویان در سراسر کشور فعالیت میکند. بدیهی است که مطالب و نظرات ارزشمند شما عزیزان ما را در این امر یاری خواهد کرد.

تدریس خصوصی کلیه دروس مهندسی برق و مهندسی پزشکی و انجام پروژه های پژوهشی و دانشجویی

shirazbme@sums.ac.ir
shiraz.bme@gmail.com

باتشکر مدیریت سایت (کارشناس ارشد مهندسی پزشکی-بیوالکتریک دانشگاه شیراز)
موضوعات
برگه ها
جستجو در وبلاگ
تاریخ: شنبه 15 مهر 1396 12:23 ق.ظ

http://s9.picofile.com/file/8333484918/2.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333484934/darbast.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333485018/1.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333485384/2.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333485592/1.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333485668/1.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333485676/2.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333485684/1.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333485718/3.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333485784/2.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333485884/4.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333486742/ijbme_1.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333494750/ijbme_2.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333495050/Autofluorescence.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333495076/tazrigh.pdf.html

http://s8.picofile.com/file/8333495126/jarahi_basteye_mafasel.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333495176/mafasel_masnoee.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333495184/jarahi_basteye_mafasel.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333495200/mafasel_masnoee.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333495234/pooki_ostekhan.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333495242/3.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333495276/shabakeh_haye_asabi.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333495318/2.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333496034/3.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333496042/4.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333496050/Telemedicine.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333482618/Bibliography.pdf.html

 

 

 

http://s8.picofile.com/file/8333501950/Bibliography.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333501976/Classes_and_types_of_medical_electrical_equipment.pdf.html

http://s9.picofile.com/file/8333502018/Current_Thinking_on_Testing_Protective_Earthing.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333502034/Electrical_Safety_of_Medical_Equipment.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333502050/Electrical_Safety_Tests.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333502084/Equipment_standards_guidance_and_legislation.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333502092/General_points_on_safety.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333502126/Leakage_currents.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333502150/Physiological_Effects_of_Electricity.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333502168/Test_and_inspection_protocols.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333502184/2.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333502218/darbast.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333502242/1.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333502292/1.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333502500/2.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333502542/1.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333502550/2.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333502668/1.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333502926/ijbme_1.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333503268/ijbme_2.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333503492/ijbme_3.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333503526/tazrigh.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333503534/jarahi_basteye_mafasel.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333503550/mafasel_masnoee.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333503568/pooki_ostekhan.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333503576/3.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333503626/shabakeh_haye_asabi.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333503650/2.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333503726/4.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333503734/Telemedicine.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333503792/1.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333503834/2.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333503884/116.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333503892/11.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333503942/245.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333503950/321.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333503968/Advanced_Audiometer_A_Novel_Signal_Generator_Technique.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333503976/Artificial_Neural_Networks.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333504050/ARTIFICIAL_NEURAL_NETWORKS_TECHNOLOGY.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333504092/Automatic_Left_Ventricular_Boundary_Detection_from_Echocardiographic_Images_Using_Wavelet_Analysis.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333504950/Bayesian_Biostatistics_and_Diagnostic_Medicine.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333504968/Bioimpedance_measurements_on_bladder_cancer_detection.PDF.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333504984/biomedical_eng.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333506118/biometric_image.pdf.html

http://s9.picofile.com/file/8333506168/EEG_SIMULATION_USING_FRACTAL_DIMENSION_ANALYSIS.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333502034/Electrical_Safety_of_Medical_Equipment.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333506184/Feature_Selection_for_ANNs_using_Intelligent_Genetic_Algorithms_in_Diagnostic_of_Hepatitis.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333506268/fmmnn.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333506334/High_Accuracy_Non_contact_Optical_Flow_Sensor_for_Monitoring_Drug_Delivery.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333506526/hrv.PDF.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333507426/Image_Guided_Radiation_Therapy_of_Prostate_Cancer.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333507484/Materials_for_Biomedical_Engineering.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333507600/Materials_for_Biomedical_Engineering.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333507618/Mechanical_Ventilation.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333509018/MEDICAL_IMAGING_SYSTEMS_TECHNOLOGY_Modalities.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333510450/syring_pump.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333510584/Tactile_Tracking_of_Arteries_in_Robotic_Surgery.pdf.html

http://s9.picofile.com/file/8333511368/Use_of_titanium_materials_in_medical_engineering.pdf.html

 

 

http://s9.picofile.com/file/8333511400/Using_Real_MEG_and_fMRI_Data_for_Parameter_Estimation_of_the_Integrated_Model.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333511484/13.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333511534/104.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333511576/105.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333511584/%EF%BA%8D%EF%BA%AD%EF%BA%8D%EF%BA%8B%EF%BB%AA_%EF%BB%A7%EF%BA%AE%EF%BB%A1_%EF%BA%8D%EF%BB%93%EF%BA%B0%EF%BA%8D%EF%BA%AD%EF%BB%B1_%EF%BA%9F%EF%BB%AC%EF%BA%96_%EF%BA%97%EF%BA%A8%EF%BB%A4%EF%BB%B4_%EF%BB%A6_%EF%BB%A3%EF%BB%B4_%EF%BA%B0%EF%BA%8D%EF%BB%A5_%EF%BA%91%EF%BA%8E%EF%BB%B3_%EF%BA%8E%EF%BA%B1_%EF%BB%AD_%EF%BA%91%EF%BA%A8%EF%BA%B6_%EF%BA%91%EF%BB%A8%EF%BA%AA%EF%BB%B1_MRI_%EF%BA%A9%EF%BA%8D%EF%BA%A9%EF%BB%A9_%EF%BB%AB%EF%BA%8E%EF%BB%B1_%EF%BA%91%EF%BA%8E_%EF%BA%8D%EF%BA%B3%EF%BA%98%EF%BB%94%EF%BA%8E%EF%BA%A9%EF%BB%A9_%EF%BA%8D%EF%BA%AF_%EF%BA%8D%EF%BB%9F%EF%AE%95%EF%BB%AE%EF%BA%AD%EF%BB%B3_MFCM%EF%BA%98%EF%BB%A2.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333511676/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%EF%BB%B3%EF%BA%8E%EF%BA%91%EF%BB%B2_%EF%AD%98%EF%BA%8E%D8%B1%D8%A7%EF%BB%A3%EF%BA%98%EF%BA%AE%EF%BB%AB%EF%BA%8E%DB%8C_%EF%BB%A3%EF%BB%AE%EF%BA%9B%EF%BA%AE_%D8%AF%D8%B1_%EF%BA%97%EF%BB%9C%EF%BB%A8%EF%BB%B4%EF%BB%9A_%EF%BB%A7%EF%BB%AE%D8%B1_%EF%AD%98%EF%BA%8E%EF%BB%9F%EF%BA%B4%EF%BB%B2_%EF%BA%B7%EF%BA%AA%EF%BB%B3%EF%BA%AA_%EF%BA%97%EF%BB%AE%EF%BA%B3%EF%BB%82_%EF%BA%B7%EF%BA%92%EF%BB%B4%EF%BB%AA_%EF%BA%B3%EF%BA%8E%D8%B2%DB%8C_%EF%BB%9B%EF%BA%8E%EF%BB%A3%EF%AD%99%EF%BB%B4%EF%BB%AE%EF%BA%97%EF%BA%AE%DB%8C.pdf.html

 

 

 

 

http://s8.picofile.com/file/8333511692/%D8%A7%EF%BA%B3%EF%BA%98%EF%BB%94%EF%BA%8E%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%EF%BA%9F%EF%BA%8E%D8%B0%EF%BA%91%EF%BB%AC%EF%BA%8E_%D8%AF%D8%B1_%EF%BA%97%EF%BB%8C%EF%BB%A0%EF%BB%B4%EF%BB%A2%EF%BA%B7%EF%BA%92%EF%BB%9C%EF%BB%AA_%EF%BB%AB%EF%BA%8E%DB%8C_%EF%BB%A3%EF%BB%98%EF%BA%8E%D9%88%D9%85_%EF%BB%8B%EF%BA%BC%EF%BA%92%EF%BB%B2_%EF%BA%91%EF%BA%8E%D8%B2%EF%AE%94%EF%BA%B8%EF%BA%98%EF%BB%B2_%EF%BA%91%EF%BB%AA_%EF%BB%A3%EF%BB%A8%EF%BB%88%EF%BB%AE%D8%B1_%EF%BA%B3%EF%BA%8E%D8%B2%DB%8C_%EF%BA%91%EF%BA%8E%D8%B2%EF%BA%B7%EF%BB%A8%EF%BA%8E%EF%BA%B3%EF%BB%B2_%EF%BB%A7%EF%BB%AE%EF%BB%B3%EF%BA%B0.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333511776/%EF%BA%8D%EF%BA%B3%EF%BA%98%EF%BB%94%EF%BA%8E%EF%BA%A9%EF%BB%A9_%EF%BA%8D%EF%BA%AF_%EF%BA%8D_%EF%AE%8A%EF%BB%A7%EF%BA%98%EF%BB%B4%EF%BB%9A_%EF%BB%9F%EF%AE%95%EF%BB%AE%EF%BA%AD%EF%BB%B3%EF%BA%98%EF%BB%A2_%EF%BA%A9%EF%BA%AD_%EF%BA%91%EF%BA%8E%EF%BA%AF%EF%BA%A9%EF%BB%A1_%EF%BA%97%EF%BB%94%EF%BB%9C%EF%BB%B4%EF%BB%9A_%EF%BB%83%EF%BB%B4%EF%BB%92_%EF%BA%9F%EF%BA%AE%EF%BB%A3%EF%BB%B2_%EF%BB%AB%EF%BB%AE%EF%BA%8D%EF%BB%B1.pdf.html

 

 

http://s8.picofile.com/file/8333512134/%EF%BA%8D%EF%BB%A3%EF%BB%9C%EF%BA%8E%EF%BB%A5_%EF%BA%97%EF%BA%B8%EF%BA%A8%EF%BB%B4%EF%BA%BA_%EF%BA%AF%EF%BB%AD%EF%BA%A9%EF%BA%AD%EF%BA%B1_%EF%BA%91%EF%BB%B4%EF%BB%A4%EF%BA%8E%EF%BA%AD%EF%BB%B1_%EF%BA%B3%EF%BA%AE%EF%BB%83%EF%BA%8E%EF%BB%A5_%EF%BA%97%EF%BA%A8%EF%BB%A4%EF%BA%AA%EF%BA%8D%EF%BB%A5_%EF%BA%91%EF%BA%8E_%EF%BA%8D%EF%BA%B3%EF%BA%98%EF%BB%94%EF%BA%8E%EF%BA%A9%EF%BB%A9_%EF%BA%8D%EF%BA%AF_%EF%BA%A9%EF%BA%8D%EF%BA%A9%EF%BB%A9_%EF%BB%83%EF%BB%B4%EF%BB%92_%EF%BA%9F%EF%BA%AE%EF%BB%A1_%EF%BA%A7%EF%BB%AE%EF%BB%A5.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333512192/%EF%BA%81%EF%BB%A7%EF%BA%8E%EF%BB%9F%EF%BB%B4%EF%BA%B0_%EF%BA%AF%EF%BB%A3%EF%BA%8E%EF%BB%A5_%EF%BB%93%EF%BA%AE%EF%AE%90%EF%BA%8E%EF%BB%A7%EF%BA%B2_%EF%BB%A6_%EF%BA%A7%EF%BA%8E%EF%BB%A7%EF%BB%AE%EF%BA%8D%EF%BA%A9%EF%BB%A9_%EF%AE%90%EF%BB%AE%EF%BB%AB_%EF%BA%AD_%EF%BA%B3%EF%BB%B4%EF%AE%95%EF%BB%A8%EF%BA%8E%EF%BB%9D_%EF%BA%97%EF%BB%90%EF%BB%B4%EF%BB%B4%EF%BA%AE%EF%BA%8D%EF%BA%95_%EF%BA%BF%EF%BA%AE%EF%BA%91%EF%BA%8E%EF%BB%A5_%EF%BB%97%EF%BB%A0%EF%BA%90_%EF%BA%A9%EF%BA%AD_%EF%BA%91%EF%BB%B4%EF%BB%A4%EF%BA%8E_%EF%BA%8D%EF%BB%A5_%EF%BB%A3%EF%BA%B8%EF%AE%91%EF%BB%AE%EF%AE%8E_%EF%BA%91%EF%BB%AA_%EF%AE%90%EF%BB%A2_%EF%BA%A7%EF%BB%AE%EF%BB%A7%EF%BB%B2_%EF%BB%97%EF%BB%A0%EF%BA%92.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333512226/%D8%A2%EF%BB%A7%EF%BA%8E%EF%BB%9F%EF%BB%B4%EF%BA%B0_%D8%B2%EF%BB%A3%EF%BA%8E%D9%86_%EF%BB%97%EF%BB%A0%EF%BA%90_%EF%BB%93%EF%BA%AE%EF%BB%9B%EF%BA%8E%EF%BB%A7%EF%BA%B2_%D9%88_%EF%BB%93%EF%BB%80%EF%BA%8E%DB%8C_%EF%BB%93%EF%BA%8E%D8%B2_%EF%BA%B3%EF%BB%B4%EF%AE%95%EF%BB%A8%EF%BA%8E%D9%84_%EF%BA%97%EF%BB%90%EF%BB%B4%EF%BB%B4%EF%BA%AE%D8%A7%D8%AA.pdf.html

 

http://s8.picofile.com/file/8333512268/%EF%BA%81%EF%BB%A7%EF%BA%8E%EF%BB%9F%EF%BB%B4%EF%BA%B0_%EF%BA%B3%EF%BB%B4%EF%AE%95%EF%BB%A8%EF%BA%8E%EF%BB%9D_%EF%BA%AF_CG_%EF%BA%91%EF%BA%8E_%EF%BA%8D%EF%BA%B3%EF%BA%98%EF%BB%94%EF%BA%8E%EF%BA%A9%EF%BB%A9_%EF%BA%8D_%EF%BA%81%EF%BB%A3%EF%BA%8E%EF%BA%AD%EF%BB%A9_%EF%BB%AB%EF%BA%8E%EF%BB%B1_%EF%BB%A3%EF%BA%AE%EF%BA%97%EF%BA%92%EF%BB%AA_%EF%BA%91%EF%BA%8E%EF%BB%BB.pdf.html

 

http://s9.picofile.com/file/8333512318/%EF%BA%81%EF%BB%A7%EF%BA%8E%EF%BB%9F%EF%BB%B4%EF%BA%B0_%EF%BA%B3%EF%BB%B4%EF%AE%95%EF%BB%A8%EF%BA%8E%EF%BB%9F%EF%BB%AC%EF%BA%8E%EF%BB%B1_%EF%BB%A7%EF%BB%AE%EF%BA%B3%EF%BA%8E%EF%BB%A7%EF%BB%B2_%EF%BB%A3%EF%BB%94%EF%BA%BC%EF%BB%9E_%EF%BA%AF%EF%BA%8D%EF%BB%A7%EF%BB%AE%EF%BA%91%EF%BB%AA_%EF%BB%A3%EF%BB%A8%EF%BB%88%EF%BB%AE%EF%BA%AD_%EF%BA%8D%EF%BA%B3%EF%BA%98%EF%BA%A8%EF%BA%AE%EF%BA%8D%EF%BA%9D_%EF%BB%AD%EF%BB%B3%EF%AE%8B%EF%AE%94%EF%BB%AC%EF%BA%8E%EF%BB%B1_%EF%BB%A3%EF%BB%A8%EF%BA%8E%EF%BA%B3%EF%BA%90_%EF%BA%9F%EF%BB%AC%EF%BA%96_%EF%BB%83%EF%BA%92%EF%BB%98%EF%BB%AA_%EF%BA%91%EF%BB%A8%EF%BA%AA%EF%BB%B1_%EF%BA%B3%EF%BB%B4%EF%AE%95%EF%BB%A8%EF%BA%8E%EF%BB%9D_%EF%BA%91%EF%BB%AA_%EF%BA%A9%EF%BB%AD%EF%BA%A9%EF%BA%B3%EF%BA%98%EF%BB%AA_%EF%BB%A7%EF%BA%AE%EF%BB%A3%EF%BA%8E%EF%BB%9D_%EF%BB%AD_%EF%BB%8F%EF%BB%B4%EF%BA%AE_%EF%BB%A7%EF%BA%AE%EF%BB%A3%EF%BA%8E%EF%BB%9D.pdf.htmlتازه ترین مطالب
لینکدونی
ابزارک ها
 • کل بازدید:
 • بازدید امروز :
 • یازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل مطالب :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- *---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*

.

*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---* *---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---* *---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---* *---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---* *---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---* PRchecker.info -----------

 • به کدام مطالب حوزه مهندسی و پزشکی بیشتر علاقمندید؟


 • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic