آشنایی با ما
با سلام ( خوش آمدید )

این سایت در جهت معرفی علوم نوین بین رشته ای از جمله مهندسی پزشکی ، مهندسی هسته ای و پرتو پزشکی ، مهندسی برق و الکترونیک و رباتیک و کاربردهای آن در جهت کمک به مهندسان ، پزشکان ، دانشجویان عزیز و سایر علاقمندان در سرتاسر کشور عزیزمان به ویژه همه دانشجویان دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1391 شروع به فعالیت کرد. همچنین این وبسایت با همکاری مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جهت ارتقا سطح علمی و دست یابی راحت دوستان به مقالات علمی مهندسی پزشکی و همچنین مکانی برای تبادل نظرات و پیشنهادات دانشجویان در سراسر کشور فعالیت میکند. بدیهی است که مطالب و نظرات ارزشمند شما عزیزان ما را در این امر یاری خواهد کرد.

تدریس خصوصی کلیه دروس مهندسی برق و مهندسی پزشکی و انجام پروژه های پژوهشی و دانشجویی

shirazbme@sums.ac.ir
shiraz.bme@gmail.com

باتشکر مدیریت سایت (کارشناس ارشد مهندسی پزشکی-بیوالکتریک دانشگاه شیراز)
موضوعات
برگه ها
جستجو در وبلاگ

معرفی تجهیزات آزمایشگاهی

در این بخش به معرفی سایر تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه های كلینیكی شامل اتوكلاو، گاماكانتر، میكروسكوپ، الكتروفوزر و .... خواهیم پرداخت.

اتوكلاو
اتـوكـلاو دسـتـگـاهـی اسـت كـه برای استریل كـردن مـواد و تـجـهـیـزات در آزمـایشگاه توسط فشار شدید بخار در دمای 121 درجه سانتی گراد به مدت 15 یا 20 دقیقه است. این زمان بستگی به نوع ماده و محتوای اتوكلاو دارد . این دستگاه در ســـــال 1879 تـــــوســـــط چــارلـــز چـــامـــبـــرلــنــد (Charles Chamberland) اختراع شد. 

انواع اتوكلاو
دو نوع اصلی اتوكلاو وجود دارد:

صفحه اتوكلاو در بالا: این اتوكلاو  شبیه زودپز هایی است كه در خانه های ایرانی یافت می شود . در این اتوكلاو ها ، در اتوكلاو توسط پیچ هایی در پایین بسته می شود و فشار سنجی در بیرون برای كنترل فشار قرار دارد . این دستگاه ها نـیــاز بــه منبـع حـرارت خـارجـی دارنـد و بسیـار خطرناك هستند. بنابراین آن ها باید توسط افراد بـسـیـار با تجربه مورد استفاده قرار گیرند و هر لحظه دما و فشار اتوكلاو ها كنترل شود.

Autoclave

صفحه اتوكلاو در روبه رو: این اتوكلاو ها به خاطر راحتی، به طور وسیع در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند اما برای استفاده از این اتوكلاو ها باید دقت زیادی صورت گیرد. ایـن اتـوكـلاو هـا جـعـبـه ای شـكـل هـستند و در درونشان مجهز به واحد تبدیل آب به بخار دارند كه برای استریل كردن استفاده می شود . كنترل اتوكلاو به اپراتور این امكان را می دهد تا دمای مورد نظر را تنطیم كند و مدت زمان اتوكلاو را تـعـیـین كند همچنین این اتوكلاو ها وسیله ای برای اندازه گیری و نمایش فشار/دما را دارند. 
اتوكلاو هایی كه از جلو باز می شوند ممكن است بسیار بزرگتر باشند كه برای استریل كردن مواد و وسایل زیاد در بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرند.

Autoclave

موارد كاربرد اتوكلاو
اتوكلاو و علوم آزمایشگاهی دو جز جدا نشدنی از هم هستند. اتوكلاو در بسیاری از زمینه ها مانند: میكروب شناسی ، پزشكی ، دامپزشكی ، قارچ شناسی ، دندان پزشكی و ... مورد استفاده قرار می گیرد. 
ظروف شیشه ای ، زباله های پزشكی ، ظروف آزمایشگاهی ، ملحفه های حیوانات آزمایشگاهی ، محیط های كشت و... موادی است كه توسط اتوكلاو استریل می شوند.  ‌امروزه استفاده از اتوكلاو برای استریل كردن زباله های بیمارستانی به سرعت در حال رشد است . وسایل و دستگاه هایی كه برای استریل كردن این مواد و زباله ها استفاده می‌شود از همان روش بخار و فوق حرارت هستند و باعث استریل شدن توده ای وسیع از زباله های بیمارستانی از عوامل پاتوژن می شوند.

حذف هوا
بعد از بستن در اتوكلاو ، مقداری هوا در ظرف باقی می ماند و باید حذف شود. علت آن این است كه هوای گرم در مقایسه با بخار به مدت زمان زیادی برای استریل كردن نیاز دارد . برای مثال : بخار در دمای 134 درجه سانتی گراد به 3 دقیقه وقت برای استریل كردن مواد نیاز دارد در حالی كه هوای گرم 160 درجه سانتی گراد در همان شرایط به دو ساعت وقت نیاز دارد . روش های حذف هوا در اتوكلاو به شرح زیر است :

حذف هوا از پایین (Downward displacement): زمانی كه بخار وارد محفظه می‌شود به علت پایین بودن چگالی آن نسبت به هوای گرم در بالای محفظه قرار می گیرد و با افزایش میزان بخار رفته رفته هوای گرم در زیر اتوكلاو فشرده می شود و از قسمت پایینی تخلیه می شود . معمولا در قسمت خروجی دماسنجی برای كنترل دمای هوای خروجی می گذارند . تنها زمانی كه هوا از محفظه خارج شد باید تخلیه كردن را متوقف كرد . جریان معمولا توسط تله های بخاری  یا سوپاپ های مارپیچی كنترل می شود. 

پالس های بخار (Steam pulsing): در این روش هوای موجود در محفظه اتوكلاو توسط پالس های بخار فشرده می شود و سپس دپرس شده تا به فشار اتمسفر نزدیك شود. 
پمپ های وكیوم (Vacuum pumps): این پمپ ها هوا  یا هوا/بخار را از محفظه مكش می كنند. 
سـوپر اتمسفر (Superatmospheric): در این چرخه از پمپ های وكیوم استفاده می شود . به دنبال پالس بخار مكش انجام می شود و به دنبال سایر پالس ها مكش ادامه می یابد. میزان مكش ها بستگی به چرخه و نوع دستگاه دارد. 
 ‌زیــر اتمسفـر (Subatmospheric): مشـابـه چرخه superatmospheric است اما فشار محفظه هرگز بیش از اتسمفر نیست تا زمانی كه فشار به دمای استریل كردن افزایش یابد. 

اتوكلاو در پزشكی و علوم آزمایشگاهی
اتوكلاو های پزشكی دستگاه هایی هستند كه بـرای اسـتـریـل كـردن (كـشـتـن تـمـام شكل های رویـش مـیكروارگانیسم ها و اسپورها) مواد و ظروف پزشكی استفاده می شود . در این مرحله یـعـنـی اسـتـریـل كـردن تـمـام شـكـل بـاكتری ها ، ویروس ها ، انگل ها ، قارچ ها و اسپور ها از بین می روند.
اتوكلاو ها در بسیاری از زمینه های پزشكی و مراكزی كه نیاز به استریل كردن مواد دارند یافت می شوند. نكته ای كه باید به آن توجه كرد این است كه امروزه بیشتر از وسایل یك بار مصرف استفاده می شود در نتیجه وسائل نیاز به استریل دوباره ندارند . این اتفاق (استفاده از مواد یك بار مصرف بدون نیاز به بازیابی دوباره) برای اولین بـار در مـورد نیدل های استفاده شده است  اما امروزه بسیاری از مواد جراحی به صورت یك بار مصرف استفاده می شوند. 
  ‌همه مواد توسط اتوكلاو استریل نمی شوند برای مثال ممكن است بعضی مواد پلاستیكی ذوب شوند   یا بعضی مواد كاغذی نتوانند میزان بالای فشار بخار را تحمل كنند در این موارد باید از اتو یا سایر روش های استریل كردن (اشعه ، مواد شیمیایی و...) استفاده كرد. 

كنترل كیفی اتوكلاو
اندیكاتور های شیمیایی ، فیزیكی و بیولوژی بـرای بـررسـی دمـا و زمـان اتـوكـلاو بـه صورت تــجــاری وجــود دارد. شــاخــص شـیـمـیــایــی بــه صورت نوار های اتوكلاو (چسب اتوكلاو) یا بسته های پزشكی هستند كه وقتی به دمای معنی رسیدند تغییر رنگ می دهند. برای مثال : دارای نوار های سیاه در زمینه سفید هستند كه بر روی مــوادی كــه مــی خــواهـنــد اتــوكــلاو شـونـد زده می‌شود و اگر اتوكلاو درست كار كرده باشد در دمای 121 درجه نوار های سیاه از بین می‌روند . اندیكاتور های بیولوژی شامل اسپر باكتری هایی هستند كه به حرارت مقاوم هستند.

سانتریفیوژ آزمایشگاهی
سـانتریفیوژ آزمایشگاهی، یكی از ابزارهای آزمایشگاه تشخیص طبی است كه با استفـاده از نیـروی مـوتور خود، نمونه مایع را با سرعت بسیار زیادی به چرخش در می‌آورد. بسته به اندازه و ظرفیت نمونه سانتریفیوژهای مختلفی وجود دارد . مانند تمام سانتریفیوژ ها ، سانتریفیوژهای پزشكی هم توسط اصل رسوبی مواد در سرعت بالا كار می كنند كه در آن شتاب جاذبه ای مركزی ، باعث جدا شدن مواد به دو نوع ناحیه كم و پر تراكم می شود.

Centrifuge

انواع سانتریفیوژ 

انواع مختلفی از سانتریفیوژ ها طراحی و ساخته شده است.

1- سانتریفیوژ افتراقی: اغلب برای جدا كردن ارگان خاصی از مجموعه سلول ها برای بررسی قسمت خاصی از سلول های بدن مورد استفاده قرار می گیرد. 
2- سـانتـریفیـوژ ایـزوپیكنیـک: اغلـب بـرای جـدا كـردن نـوكلـوئیك اسید ها مانند DNA مورد استفاده قرار می گیرد. 
3- سانتریفیوژ گرادیان ساكاروز: اغلب برای تخلیص ویروس های انولوپ دار  یا ریبوزوم ها مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین برای جداسازی ارگان خاصی از عصاره سلولی خام از این نوع سانتریفیوژ استفاده می شود. 

 ‌انواع مختلفی از سانتریفیوژ آزمایشگاهی وجود دارد:

1- میكرو سانتریفیوژ: دستگاهی است برای كار در حجم بین  2/0 تا  2 میلی لیتر (میكروتیوب ها) ساخته شده، حداكثر 96 لوله را می توانند پشتیبانی كنند ، طراحی كوچك و كاملی داشته و حداكثر 30000 گرم وزن دارند. 
2- سانتریفیوژ بالینی یا كلینیكی: دستگاهی است برای كاربردهای بالینی مانند لوله های انتقال خون و دارای سرعت كمتری هستند. 
3- سانتریفیوژ چند منظوره رومیزی: دستگاهی برای كار با تیوب های بزرگ و دارای تنوع بسیار زیادی هستند. 
4- سانتریفیوژ: STAND ALONE دستگاه های سنگین مانند اولترا سانتریفیوژ
بسیاری از سانتریفیوژ ها دارای سیستم خنك كننده یا بدون سیستم خنك كننده هستند.

طراحی 
سانتریفیوژ آزمایشگاهی در شیمی ، زیست شناسی و بیوشیمی برای جداسازی  مواد جامد ازمایع در یك سوسپانسیون  مورد استفاده قرار می گیرد. مواد جامد می تواند تـركیبـات غیـر محلـول ، بیـومـولكـول هـا ، ارگـان هـای سلـولـی یـا سلـول كامل باشد. سانتریفیوژ‌ها   از نظر سرعت و ظرفیت بسیار متنوع هستند. سانتریفیوژ ها معمولا دارای روتوری هستند كه در آن 2، 4، 6 یا چاه های بسیار زیاد هستند كه در آن ها لوله های آزمایش قرار می گیرد. زمانی كه یك سوسپانسیون در یك دستگاه سانتریفیوژ قرار می‌گیرد ، مواد جامد در ته لوله آزمایش ته نشین می شوند و باعث ایجاد یك دیواره مخلوطی می شود. این دیواره باعث می شود تا مایع رویی به آسانی از سوسپانسیون جدا شود. 

به طور كلی دو نوع روتور وجود دارد:
‌روتور با زاویه ثابت:
این روتور ها محكم و كوچك هستند و معمولا از آلومینیوم ساخته می شوند. در آن‌ها چاهك هایی با زاویه ثابت (برای نمونه با زاویه 45 درجه) تعبیه شده است كه محل قرار گیری تیوب های نمونه است. 

‌روتور چرخشی یا روتور افقی: روتور شبیه صلیب است و به آن سطل هم گفته می‌شود. در این سطل تیوب های مختلفی می تواند سانتریفیوژ شود .
‌روتور توسط درب روتور بسته می شود. روتور در داخل چمبری قرار دارد كه توسط درب فلـزی سـانتـریفیوژ پشتیبانی می شود. درب باز مانع از چرخش موتور روتور می‌شود. در زمان سانتریفیوژ درب قفل می شود درب بسته باعث حفاظت فرد در برابر برخورد با روتور می شود كه با سرعت بسیار بالا در حال حركت است . محفظه روتور و درب روتور طوری طراحی شده اند كه در صورت شكستن لوله ها حتی در حداكثر سرعت ، هیچ خطری فرد آزمایش كننده را تهدید نمی كند. قبل از سانتریفیوژ ، باید لوله‌های موجود در روتور با استفاده از بلانك یا سایر نمونه ها بالانس شود. با توجه به اهمیت این موضوع امروزه سانترفیوژ ها به حس گر تشخیص عدم تعادل خودكار مجهز شده اند.
بسیاری از سانتریفیوژ ها دارای سیستم خنك كننده یا بدون سیستم خنك كننده هستند. شركت های مختلفی با برند های مختلف انواع سانتریفیوژها را روانه بازار می‌كنند كه از مهمترین آن ها می توان به Eppendorf , Thermo-Heraeus , Thermo-Sorvall, Hettich, Beckmann-Coulter یا Sigma اشاره كرد. 

آنالایزرهای سنجش ایمنی رادیو اكتیو خودكار، نیمه خودكار و شمارشگرهای گاما
آنالایزرهای ایمنی رادیو اكتیو و شمارشگرهای گاما ، ضمن آشكار سازی مقدار وكمیت هورمون ها ، ویتامین ها ، داروها ، آنتی ژن های سرطان ، آنزیم ها و گیرنده ها ، ویروس ها ، آنتی بادی ها ، پلی پپتید ها و سایر پروتئین ها را تعیین می كند.
آنــالایــزرهـا سنجـش ایمنـی رادیـواكتیـو ، تكنیـك تحلیـل ویـژه وحسـاسـی را بـرای اندازه‌گیری آنالیت ها در نمونه های بیمار (سرم ، ادرار وسایر مایعات بدن) فراهم می‌آورد. حد آشكار سازی این آنالیت ازحدنانوگرم تا پیكوگرم متغیر است . سنجش هورمون ها با  RIA) Radioimmunoassay) با بررسی عملكرد قلبی ، عروقی، تناسلی ، هماتوپوئتیك و سایر عملكردهای متابولیكی ، شواهدی بر ناهنجاری های متابولیك را ارائه می دهد. سنجش دارو ها (به خصوص داروهای درمانی نظیر متوتروكسات) به بهبود كیفیت درمان كمك می كند. از تكنیك های RIA همچنین برای آشكار سازی علائم توموری و گیرنده های هورمون استفاده می شود . آشكارسازی آنتی ژن های هپاتیت به یكی از كاربردهای بسیار مهم آزمایش بـــالـیـنـــی RIA تـبـــدیـــل شـــده اســـت و آزمـــایــش RIA گــاسـتــریــن از نـظــر كـلـنـیكـی بـه یـك روش مناسب و مفید برای تشخیص گاسترینوما تبدیل شده است. 
در این نوع آزمایش برای تركیب یك لیگاند (به ماده ای كه قرار است تجزیه شود و معمولا به آن Ag گفته می شود) با همبند (معمولا به عنوان آنتی بادی از آن نام برده می شود) ویژه آن لیگاند ، روش مناسبی ارائه می شود.
خصوصیات این مواد و تركیبات، به طور قابل ملاحظه ای ، احتمال تداخل سایر مولكول های بـیـولـوژیـك در اسـتـفـاده از موادی كه به وسیله رادیواكتیو نشان دار شده اند ، كاهش می دهد ، این ماده ممكن است با ماده خاصی كه قرار است تست شود مشابه باشد.
 ‌انجام آزمایش RIA به صورت دستی مستلزم انجام پروسه های متعدد آزمایشگاهی و محاسبه بــســیـــار زیـــادی از اطــلاعــات اســت. آنــالایــزر خـودكـار زمـان دسـتـرسـی بـه بـازده مـطـلـوب را كاهش می دهد ، میزان دقت را بهبود می بخشد و انجام آزمایش RIA را آسان تر می كند و از این رو تكنولوژیست ها را قادر می سازد تا تست های متنوعی را انجام دهند . با توجه به اینكه اصول Competive binding را می توان در سیستم‌های غیر ایمونولوژیك تعمیم داد، بنابراین آزمایش RIA ترجیح داده می شود.

اصول كار دستگاه
تكنیـك هـای RIA برای اندازه گیری غلظت لیگاند موجود در نمونه ای كه قرار است آنالیز شود از واكنش ligond - binder استفاده می كنند. در اغلب آزمایش های RIA از اصول پیوند رقابتی استفـاده مـی شـود كه در آن مقدار نامعلومی از لیگـانـد نشـان دار شـده بـا مقـدار نـامشخصـی از لیگاند نشان دار نشده برسر سایت های پیوندی موجود رقابت می كنند. با توجه به تفاوت های ساختاری بین لیگاند و روشBindr آزمایش به یـكــی از دو روش آزمــایــش تـعــادل حـقـیقـی یـا آزمایش اشباع ترتیبی تعیین می شود. در روش آزمایش تعادل حقیقی، Binder به محلول حاوی لـیـگـاند نشان دار شده و نشان دار نشده اضافه می‌شود و مخلوط در یك محیط انكوبه می شود در روش آزمایش اشباع ترتیبی لیگاند نشان دار به یك محلول حاوی لیگاند نشان دار نشده و Binder اضافه می شود. بعد از آنكه مدت زمان انكوباسیون سپری شد لیگاند باند شده از لیگاند آزاد جدا می شود و سپس مقدار لیگاند باند شده نــشـــان دار بـــه وســیــلــه یــك شـمــارشـگــر گــامــا اندازه‌گیری می شود، شمارشگر اطلاعات قابل باز خوانی را تولید می كند این اطلاعات از نظر ریاضی به مقادیر رادیو اكتیویته تبدیل می شوند. هـریـك از اسـتـانداردها دارای یك مقدار پاسخ مناسب هستند. بعد از آنكه پاسخ ها به دست آمد غلظت آنالیت با استفاده از منحنی كالیبراسیون سنجیده می شود. 
آزمایش RIA از پنج مرحله تشكیل شده است:
1- اضافه كردن واكنش‌گر
2- انكوباسیون آنالیت و معرف 
3- جـداسـازی و تـفـكـیـك اجزا باند به رادیو اكتیو از اجزای آزاد 
4- اندازه گیری رادیو اكتیویته در بخش های مجزا با استفاده از یك شمارشگر بتا یا گاما 
5- تبدیل اطلاعات

در مـرحـلـه یـك ، مقادیر از پیش تعیین شده معرف به وسیله پیپت به داخل نمونه بیمار كه در یك لوله آزمایش قرار دارد منتقل می شود. این انتقال در فواصل زمانی منظم انجام می شود و در آنالیزرهای خودكار اپراتور نمونه مورد نظر را روی یك سینی یاپایه قرار داده و نوع آزمایش را انتخاب می كند. 
مدت انكوباسیون ودما بر اساس نوع آزمایش متفاوت و متغیر است. برای جداسازی لیگاند آزاد از كــمــپــلــكـــس آنــتــی ژن - آنـتــی بــادی از روش‌های مختلفی نظیر رسوب سازی ، تصفیه ، تبادل یونی ، استفاده از غربال های مولكولی و تـكـنـیــك هــای آنـتــی بــادی فـاز جـامـد اسـتـفـاده می‌شوند. یك روش رسوب سازی رایج روش آنتی بادی-  دوبل است كه در آن یك آنتی بادی با یك پروتئین به عنوان یك رسوب ساز‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. از دیگر رسوب ساز ها می توان به سولفات آمونیم ، اتر ، سولفیت سدیم ، كلرید سدیم و پلی اتیلن گلیكول اشاره كرد. در آزمایشات رسوب سازی به جای استفاده از سانتریفوژ می توان از فیلترهایی استفاده كرد كه می توانند ذرات به اندازه كوچكتر از میكرون را گیر بیندازند كه در این راستا یك تكنیك ساندویچی نیز ارائه شده است كه بر اساس آن فیلتر ها (استات سلولز ...) بر روی لایه مورد نظر نصب می شوند و به صورت ساندویچی بین جفت آشكار ساز قرار می گیرند و به این ترتیب میزان رادیو اكتیویته را اندازه گیری می كنند.
در جداسازی به وسیله شارژ یا وزن مولكولی از gel filtration chromatography و غربال مولكولی استفاده می شود. جز رادیواكتیو مفید پس از جداسازی به وسیله یك شمارشگر گاما شمارش می شود.
شمارشگر گاما به وسیله یك كریستال سدیم كه قطر آن 5/1 تا 3 اینچ است و به وسیله تالیم فعال می شود تشعشعات رادیو اكتیو را آشكار سازی می كند. 

محدودیت دستگاه گاماكانتر 
بـیـشـتــریــن مـحــدودیــت ایــن دستگـاه در شمـارش نمـونـه هـایـی اسـت كـه فعـالیـت رادیواكتیویته آن ها زیاد باشد زیرا در این صورت شمارش به دست آمده صحیح نخواهد بـود مـحـدودیـت دیـگـر خـصـوصـا در دسـتـگـاه هـای جـدیـد عـدم انـعطاف در انتخاب پنجره‌های انرژی است برای مثال تست تغییر یافته شیلینگ از كبالت 57  co استفاده می‌كندكه در دستگاه های جدید شمارش آن امكان پذیر نیست. 

كاربردهای گاما كانتر 
بیشترین كاربردهای شمارنده ها در پزشكی هسته ای یا روش های رادیو بیواسی ، شامل به كارگیری تعداد محدودی رادیو نوكلئوتید هستند. ید 125 بیشترین كاربرد را دارد كه در ارزیابی تست های تیروئیدی و تعیین میزان فیلتراسیون گلومرولی و نیز روش‌هـای RIA به كار می رود. حجم نمونه ها و استاندارد ها باید مساوی باشند. درصورتی كه حجم نمونه بیشتر باشند شمارش كاهش می یابد.

كالیبراسیون میكروپیپت
‌یـک حجم از محلول 4:100 گرم در میلی لیتر محلول فری سیانید پتاسیم توسط میكروپیپت به 200 حجم آب اضافه می شود تا رقت 1:201 حاصل شود. آنگاه با یك پیپت دقیق یك میلی لیتر فری سیانید پتاسیم به 200 میلی لیتر آب كه در یك فلاسك دقیق آماده شده است اضافه می شود. جذب نوری هر محلول در مقابل آب مقطر در 420 نانومتر قرائت می شود. این عمل از ابتدا سه بار انجام می گیرد.
‌شركت فردوس رای با اتكا به امر تحقیق و پژوهش و بهره مندی از كادر علمی و اساتید دانشگاهی با اخذ مجوز تحقیقات نسبت به تاسیس واحد تحقیقات صنعتی و آزمایشگاه تحقیقاتی و همچنین با اخذ مجوز تولید از وزارت صنایع و بهره گیری از تجـربیـات گذشته و با انتقال دانش فنی و تكنولوژی روز دنیا و همسان سازی آن با امكـانـات داخلـی نسبـت به تولید تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی (به طور مثال: كلونی‌كانتر، شیكر الایزا، دارك كانتر و ...) اقدام كرده است كه در زیر نمونه هایی از این تجهیزات را مشاهده می كنید.

كلونی كانتر 
كلونی كانتر به عنوان یكی از مهمترین تجهیزات آزمایشگاهی میكروبیولوژی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه در مدل های ساده و Scanning طراحی و با قابلیت های فراوان رقیبی برای دستگاه های خارجی بوده است.
در این دستگاه پس از كشت میكروبی، پلیت محیط كشت را در دستگاه قرار داده و به صورت كاملا خودكار و در كمتر از یك ثانیه تعداد كلنی ها بر اساس (CFU (colony-forming unit یا محاسبه درصد دقت نمونه اعلام می شود.
از قابلیت های دیگر این دستگاه تهیه گزارش های آماری، شمارش بخش خاص از یك پلیت و تعیین آنتی بیوگرام است.

Colony Counter

شیكر الایزا 
این دستگاه جهت مخلوط كردن محلول انواع میكروپلیت تولید شده است. شیكر الایزا با حركت سریع با قطر چرخش كم باعث اختلاط مناسب معرف ها و در نتیجه پیشرفت واكنش در طی زمان و عدم تغییر و بروز خطا می شود. این دستگاه مجهز به سیستم كنترل زمان و دور به صورت دیجیتال است.

Shaker Elisa

دارک كانتر 
ایـن دستگـاه جهـت شمـارش ذرات تیـره در محلـول هـای PVC در صنـایـع نفت و پتـروشیمـی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه به روش Scanning پس از تهیه Scan از نمونه نسبت به آنالیز آن اقدام می كند.

سیستم  كامل الكتروفورز 
الكتروفورز از توسعه یافته ترین و متنوع ترین روش های جداسازی مولكول های كـوچـك یـا بـزرگ مـاننـد پـروتئیـن هـا و اسیـدهـای نوكلئیك است. در حالت متداول مولكول‌های مورد آزمایش بر روی یك محیط جامد پایه و بین دو قطب مثبت و منفی با جریان الكتریكی ثابت قرار گرفته و بر اساس میزان بار الكتریكی و جرم مولكولی خود روی محیط مذكور حركت می كنند كه همین اختلاف و به وجود آمدن فراكنش های مختلف به وسیله اسكنر و نرم افزار پیشرفته الكتروفورز (سازگار با تمامی محیط های ویندوز از قبیل 98، 2000 و XP در كامپیوتر (یا حافظه جانبی مانند CD یا فلاپی) ثبت و با كارایی بسیار بالا مورد پردازش قرار می گیرد. الكتروفورز سرم پروتئین، هموگلوبین، لیپوپروتئین، ایزوآنزیم ها و ایمنوفیكشین ادرار به همراه امكان تعریف تست های جدید علاوه بر تست های موجود از امكانات ویژه این سیستم است.

سایر مزایا 
‌- اسكن سریع، واضح و واقعی نمونه با سرعت بالای 96 نمونه در ثانیه كه در مدل خارجی نمونه مشابه 24 نمونه در 10 دقیقه است.
- ‌امكان انطباق منحنی های یك بیمار جهت بررسی روند درمان
- ‌امكان انطباق منحنی یك بیمار با منحنی مرجع
- ‌امكان ارسال و یا دریافت كلیه اطلاعات هر یك از بیماران از طریق مودم
‌- حذف لكه های اضافی موجود بر روی ژل
- ‌آنالیز ژل، تشخیص اتوماتیك فراكنش ها و تشخیص فراكنش های غیر نرمال
- ‌انتخاب نمونه به صورت خودكار جهت الصاق آن به  patient ID
‌- امكان پرینت پارامترهای هماتولوژی در نمونه های هموگلوبین الكتروفورز

الكترو فورز پروتئین های ادرار
مقـدار بسیـار كمـی پـروتئین در ادرار روزانه دفع‌می شود كه این میزان بسیار ناچیز بوده و با روش‌هـای معمول بررسی پروتئین ادرار قابل ارزیـابـی نیسـت یا ولی این میزان تحت شرایط اسید‌های كلیوی افزایش می یابد و قابل ردیابی و الـبـتـه اهمیـت اسـت. شـرایطـی مـاننـد بیمـاری كلیوی اولیه، بیماری های  خود ایمنی كه نهایتا مـنـجر به درگیری كلیه شوند و التهابات مزمن همه از جمله شرایطی هستند كه باعث افزایش دفع پروتئین از ادرار می شود. همچنین بیماری دیـگـری كـه از اهـمیت بسیار زیادی برخوردار است بیماری مولتیپل میلوما است. این بیماری یـك نـوع بـدخـیـمی در سلول های تولید كننده آنــتـــی‌بـــادی اســـت كـــه در 75 % از مـــوارد ایـــن پـروتئیـن‌هـا شامل زنجیره سبك آنتی بادی نیز است و در نتیجه این زنجیره ها از كلیه عبور كرده و وارد ادرار می شوند. الكتروفورز پروتئین های ســــرم در مــــوارد بــیــمــــاری هـــای اتـــوایـمـیـــون، بـیـمـاری‌هـای كبدی و كلیوی، التهابات حاد و مزمن در خواست می شود.

روش انجام تست
برای انجام این تست ابتدا نمونه مورد نظر كه ادرار یا سرم بنا به در خواست پزشك است را به دمای اتاق رسانده و سپس مراحل انجام كار به دقت دنبال می شود. مراحل به ترتیب زیر هستند:
1- كاغذ استات سلولز كه به صورت ژل هایی هستند كه برای 8 نمونه اغلب كاربرد دارند در بــافــر مـخـصـوص بـه مـدت 10 دقیقـه خیسـانـده می‌شود.
2- بعد از 10 دقیقه این كاغذ را از محلول در آورده و بـین 2 كاغذ خشك كن آرام قرار داده می‌شود تا نم گیری مختصری انجام شود ولی كاغذ نباید خشك شود.
3- در ایـن مـرحـلـه نمونه را توسط اپلیكاتور خـاصـی كـه بـه مـنـظـور نـمـونـه گـذاری اسـتـفاده می‌شود برروی كاغذ منتقل می شود. لازم است كه نمونه ها 5/1 سانتیمتر از لبه كاغذ و حداقل 1 سانتیمتر از كناره ها فاصله داشته باشند.
4- سـپـس ژل را برگردانده و از پشت داخل تـانـك الـكـتـروفـورز كـه حـاوی بافر مخصوص است قرار داده می شود به طوری كه نمونه در سمت كاتد باشد.
5- به وسیله 2 لام تمیز و كاغذ صافی پلی را برای ارتباط بهتر بافر با ژل تهیه می شود.
6- تانك را به منبع تغذیه متصل  كرده و با تنظیم دستگاه روی ولتاژ مناسب (160 ولت) كه شدت جـریـانـی حـدود 6-4 آمـپر را فراهم كند جریان الكتریكی برقرار می شود. بعد از چند بار مصرف بافر جریان افزایش می یابد كه در این زمان بافر تـانـك بـاید تعویض شود و از بافر تازه استفاده كرد.
7- بعد از طی زمان حدود 20 دقیقه دستگاه را خاموش كرده و مراحل رنگ آمیزی، رنگ بری، آب گیری وشفاف سازی انجام داده می شود.
8- در نهایت باندها به وسیله اسكنر و برنامه مخصوص قرائت می شوند.
در الـكـتــروفــورز پــروتـئـیــن 5 بــانــد تـشـكـیـل مـی‌شـود كـه شـامـل آلبومین ، آلفا-1 گلوبولین، آلفا-2 گلبولین، بتا گلبولبن و گاما گلبولین است. آلـبــومـیــن عـمـده پـروتئنـی هـا را تشكیـل داده و نزدیك ترین باند به سمت آند را تشكیل می دهد.

واشر الایزا 
یكی از مهمترین مراحل انجام آزمایش الایزا مرحله شستشو است، از آنجا كه مراحل شستشو به روش دستی با فشار ثابت و مناسب صورت نـمــی گـیــرد لــذا مـحـتــویـات چـاهـك بـه خـوبـی شستشو نیافته و تركیبات اضافی باقیمانده ایجاد اشكال در نتیجه آزمایش می نماید. به همین دلیل استفاده از دستگاه واشر الایزا را به عنوان یكی از ابزار مهم در ایجاد چرخش مناسب در چاهك های پلیت باید نام برد.
واشر الایزا نیمه اتوماتیك مجهز به مانیفلد 8 كاناله دو ردیفی، دارای سوزن های استیل دارای شاسی كنترل جهت تقسیم محصول شستشو و دارای سیستم كنترل مكش است.

كاتتر انتقال (Transfer Sets)
دارای رابط (Luer) انتهای كانولا جهت تزریق عمیق بدون مشكل، دارای قابلیت نفوذ عمقی و كنترل جهت آن به وسیله حلقه‌های دو طرفه است. عدم ایجاد جراحت به علت سر كروی كانولا و امكان Handlingبسیار راحت آن و در دو سایز مختلف برای استفاده از آن در افراد با آناتومی متفاوت از قابلیت های دیگر آن است. 

گروه‌بندی خون (Blood Groping)
دستگاه تمام خودكار بانك خون با قابلیت انجام 300 نمونه بیمار در ساعت، انجام تست گروه بندی خونی،  آنتی ژن RH و گروه خونی Kell و تشخیص بیماری های عفونی چون سیفلیس، استفاده از تكنولوژی بسیار پیشرفته  PK جهت تشخیص و آنالیز مطمئن، دارای نرم افزار اختصاصی، مانیتور، هارد دیسك حداقل 40GB، پرینتر لیزری و صفحه نمایشگر تماسی (Touch Screen).

آنالیز شیمیایی (400) Clinical Chemistry - AU
- ‌دستگـاه تمـام خـودكار و با قابلیت Random access، توانایی انجام 400 تست فتومتریك و تا 800 تست با ISE
‌- قابلیت انجام 122 تست شامل بیوشیمی خون و ادرار، پروتئین های اختصاصی، آنزیم ها، یونه، هورمونه، سرولوژی و ایمونولوژی‌
- مصرف دارویی (DAT) و سنجش داروهای درمانی با روش نورسنجی نقطه ای با دقت بسیار بالا
- ‌دارای محفظه اورژانس سوییچ (STAT) با قابلیت پذیرش 22 نمونه و جوابدهی ظرف مدت 5 دقیقه
‌- مجهز به یخچال برای محفظه‌های استقرار معرف‌ها و اورژانس
- ‌سیستم سازگار با معرف‌های داخل كشور (Open reagent)   
- ‌میزان مصرف آب مقطر در حداكثر فعالیت دستگاه  lit/h 25 ‌با درجه خلوص كمتر از 2‌
‌- واجـد سیستـم تشخیـص لختـه (Clot detection) و جلـوگیـری از تخـریب نمونه (Crash Prevention)   
- ‌شامل نرم افزار اختصاصی، مانیتور، كیبورد، هارددیسك، پرینتر لیزری و صفحه نمایشگر تماسی (Touch Screen) 
‌- دارای سـیـسـتـم Analyser Diagnostic جهـت تنظیـم كـردن بخـش هـای مختلـف دستگاه هنگام خارج شدن از حالت استاندارد بدون نیاز به كارشناس فنی

Clinical Chemistry - AU 400

میكروسكوپ
میكروسكوپ یكی از وسایل آزمایشگاهی اصلی است كه در ادامه انواع آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و طرز كار و ویژگی های هر یك بیان می شود. 
میكروسكوپ های مختلف، دارای بزرگنمائی های متفاوتی هستند كه عموما با وجود عدسی های گوناگون، تصویر نمونه مورد نظر چند برابر می شود. اصول كلی در تمامی انواع میكروسكوپ ها براساس عبور نور با طول موج های متفاوت از چندین عــدسی محدب است كه هرچقدر طول موج نور به كار رفته در میكروسكوپ كوتاه تر باشد قدرت تفكیك یا جــداكنندگی آن میكروسكوپ بیشتر است . برای مثال قدرت تفكیك چشم انسان 1/0 میلیمتر و میكروسكوپ نوری معمولی 24/0 میكرون است. در زیر با تعدادی از میكروسكوپ ها كه ساخت شركت پزشك  Olympusكشور آلمان است آشنا می شوید.

مدل 41 BX Series - BX 
با كاربرد آزمایشگاهی و تحقیقاتی، در دو نوع دو چشمی و سه چشمی، قابلیت نصب انواع دیدها از جمله برایت فیلد، دارک فیلد، پلاریزان ، فاز كنتراست، نما رسكی و فلورسانس شامل انواع لنزهایPlan Achromat و Apochromat با بزرگنمایی های مختلف، امكان نصب صفحه گرمكن، سیستم 5،3،2 و 10 نفره استاد دانشجو، لوله ترسیم ، Arrow Pointer، امكان نصب انواع دوربین دیجیتال با رزولوشن های مختلف و امكان اتصال آن به ویدئو پروژكتور و كامپیوتر به همراه نرم افزار آنالیز تصاویر.

BX Series - BX 41

مشخصات فنی
- ‌استفاده از سیستم 2UIS جهت بدست آوردن تصاویر شفاف با كنتراست بالا
‌- شدت روشنایی 6 ولت، 3 ولت 
- ‌قابلیت نصب كندانسیورهای مختلف با عدد روزنه (N.A) متفاوت
- ‌امكان نصب دیدهای مختلف از جمله فلورسانس، برایت فیلد، دارك فیلد، فاز كنتراست و پلاریزان
- ‌امكان نصب سیستم های دید كمكی دونفره، سه نفره، پنج نفره و ده نفره استاد دانشجو

مدل CKX2 Series - CKX41 & CKX31    
با كاربرد آزمایشگاهی، امكان نصب فلورسانس و فاز كنتراست و Relief Contrast ، در دو نوع دو چشمی و سه چشمی با لنزهای شیئی Plan Achromat ، امكان نصب صفحه گرمكن، قابلیت نصب انواع دوربین های دیجیتال با رزولوشن های مختلف و امكان اتصال آن به ویدئو پروژكتور و كامپیوتر به همراه نرم افزار آنالیز تصویر.

CKX2 Series - CKX41 & CKX31

مشخصات فنی
- ‌استفاده از سیستم 2UIS جهت به دست آوردن تصاویر شفاف با كنتراست بالا 
‌- جهت استفاده در مشاهده كشت سلولی
- ‌قابلیت استفاده از سیستم فازكنتراست در بزرگنمایی های 10، 20 و 40 برابر بدون نیاز به تنظیم 
- ‌فریم كوچك و در نتیجه امكان استفاده از حداقل فضا 
- ‌امكان نصب هد سه چشمی و دو چشمی بر روی مدل 41CKX
- امكان نصب هد دو چشمی بر روی مدل 31CKX
- قابلیت نصب سیستم فلورسانس بر روی مدل 41CKX
- ‌شدت روشنایی 6 ولت ، 30 ولت
- قابلیت نصب 5 عدسی شیئی بر روی Nosepice

مدل SZ2 Series - SZ61 & SZ51  
استـریـو میكـروسكوپ سری  2SZبا كاربرد آزمایشگاهی، دارای بهترین نوع زوم در كلاس خـود، نمـونـه‌هـای دو چشمـی و سـه چشمی با پـــایـــه‌هـــای مـخـتـلـــف حـتـــی جـهـــت مـشـــاهــده نمـونه‌‌های بسیار بزرگ، امكان استفاده از نور هـمــزمــان عبـوری انعكـاسـی، لنـزهـای شیئـی بـا بـزرگـنـمائی‌های مختلف، قابلیت اتصال آن به ویدئو پروژكتور و كامپیوتر به همراه نرم افزار آنالیز تصویر.

SZ2 Series - SZ61 & SZ51

مشخصات فنی
- سیستم اپتیكی Greenough
- ‌تصاویر واضح ، شفاف، طراحی ویژه آن و در نتیجه كاربری آسان
- نسبت زوم در SZ1:6.7 :SZ61    
- نسبت زوم در SZ1:5 :SZ51   
- فاصله كاركرد: SZ100             
- بزرگنمایی SZ61: تا 90 برابر    
- بزرگنمایی SZ51: تا 40 برابر   
- امكان استفاده از نور عبوری و جانبی 
- امكان نصب پایه های مختلف، حتی نصب استریومیكروسكوپ بر روی میز 

منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی

تازه ترین مطالب
لینکدونی
ابزارک ها
 • کل بازدید:
 • بازدید امروز :
 • یازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل مطالب :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- *---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*

.

*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---* *---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---* *---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---* *---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---* *---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---* PRchecker.info -----------

 • به کدام مطالب حوزه مهندسی و پزشکی بیشتر علاقمندید؟


 • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات